Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik-geometri

Skapad 2018-11-15 19:02 i Vällingbyskolan Stockholm Grundskolor
Veckoplanering - geometri
Grundskola 7 Matematik
Veckoplanering-geometri Vecka 46-50

Innehåll

Veckoplanering Matematik

Vecka

Geometri

Sidor i boken

46

Vinklar, triangelns vinkelsumma, olika typer av trianglar

Olika typer av fyrhörningar,

72-77

47

Omkrets, skala

 

78-83

48

Diagnos, röd/blå kurs

 

 

49

Blåkurs/rödkurs

 

 

50

Repetition

Prov: torsdag 13 december

 

Mål:

Mål: När du har läst kapitlet ”Geometri” får du lära dig:

·         uppskatta, mäta och räkna ut vinklar i olika geometriska figurer

·         använda gradskiva

·         räkna ut vinklar med hjälp av vinkelsumman i en triangel

·         namnge vinklar

·         beskriva olika slags trianglar och fyrhörningar

·         konstruera trianglar

·         om polygoner

·         mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer

·         räkna med skala

 

Exempel på begrepp som behandlas i kapitlet:

Vinkelben, vinkelsumma, rät vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel, rak vinkel, rätvinklig, triangel likbent triangel, liksidig triangel, kvadrat, rektangel, paralllellogram, romb, diagonal, omkrets, cirkel, medelpunkt, radie, diameter, skala, förminskning, förstoring, naturlig storlek, vertikal vinkel, sidovinkel, yttervinkel, polygon, månghörning, regelbunden månghörning

 

SIDOR TILL PROVET

 

Geometri

Prov v.50 tors. 13 dec

E-nivå

Grön 72 - 79

 

Grön 81 - 83

 

Diagnos 84 - 85

C-nivå

Grön 80

 

Röd 92, 93, 96, 98

A-nivå

Hela grön, hela röd, sidan 238 och uppgifter i fördjupningsboken

 

Matematik-Tips

Bra platser att öva på nätet är: plugghjälp:

www.webbmatte.se

www.matteboken.se

 

Bedömning

Bedömningen fokuserar de olika kvalitativa nivåerna som finns uttryckta i kunskapskraven.

I kursplanen i matematik framhålls att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla fem förmågor.

Problemlösning (P): formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

Begrepp (B): använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Metod (M): välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Resonemang (R): föra och följa matematiska resonemang.

Kommunikation (K): använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Uppgifter

 • Plugghjälp-geometri

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: