Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förändringar NTA

Skapad 2018-11-15 19:24 i Mörarps skola Helsingborg
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Vart tog vattnet vägen? Kan något försvinna? Hur snabbt kan du smälta en isbit? Vad händer om du blandar salt och grus? Kan en fast form bli gas?

Dessa frågor och många andra kommer du att få svar på när du arbetar med temat Förändringar.

Innehåll

Följande mål och förmågor ligger till grund för arbetsområdet:

 • Vattnets olika former, fast, flytande och gas.
 • Separera lösningar och blandningar med enkla metoder, t.ex genom avdunstning och filtrering. 
 • Förmågan att göra förutsägelser och dra slutsatser.
 • Förmågan att utföra enkla undersökningar utifrån tydliga instruktioner.

Undervisning

 • Du kommer att arbeta enskilt och tillsammans med en kamrat för att lösa uppdragen.  
 • Du kommer att få träna på att göra förutsägelser och dra slutsatser.
 • Vi kommer att observera och diskutera det vi ser.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • kunna beskriva vattnets olika former: fast, flytande och gas.
 • kunna separera olika lösningar och blandningar med enkla metoder, t ex genom avdunstning och filtrering.
 • kunna formulera egna förutsägelser och dra slutsatser.
 • kunna genomföra enkla undersökningar utifrån tydliga instruktioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  Ke  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  Ke  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Ke  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  1-3
 • Kunskapskrav
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  Ke   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  Ke   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  Ke   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Ke   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: