Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik och genteknik - 9c ht18

Skapad 2018-11-15 20:34 i Torpskolan Lerum
Grundskola 9 Biologi
Man ställer sig många olika frågor i livet. En av de mest omfattande frågorna kan vara "vem är jag?". För att ta det ett steg längre, kan man fråga sig, "varför är jag som jag är"? Idag kan denna fråga besvaras rent vetenskapligt och inte bara filosofiskt. Vi vet idag en hel del om det som gör att du blir du, allt handlar i grund och botten om DNA. DNA är ritningarna som små "maskiner" läser av och till slut pusslar ihop dig till en fullt fungerande människa. Men allt handlar inte om DNA, även miljön du lever i är avgörande för vem du är och kommer bli. Man säger att arv OCH miljö påverkar dig och dina egenskaper.

Innehåll

Genetik och genteknik

Syfte

I genetiken lär vi oss förstå  "det biologiska arvet". Kort och gott är det biologiska arvet att allt liv ärver egenskaper från sina föräldrar. Kattungar kommer från katter, griskultingar från grisar, och barn från människor. Det är alltså "någonting" som förs vidare från generation till generation. I arbetsområdet ska vi lära oss vad det biologiska arvet är uppbyggt av och hur det biologiska arvet fungerar. Vi ska också lära oss hur vi människor använder kunskaper om "det biologiska arvet" för att bota sjukdomar eller modifiera växter och djur. Det kallas för genteknik. Inom genetiken och gentekniken använder man sig av ord som man inte använder när man snackar med sina kompisar. Därför ska vi också lära oss nya ord, exempelvis, kromosomer, miljöfaktorer, DNA och gen.

Vad ska vi lära oss under arbetsområdet

Vi ska lära oss:

 • Vad som menas med det biologiska arvet och miljöfaktorer.
 • Kopplingen mellan arvsanlag, proteiner och egenskaper
 • Om DNA och kromosomer.
 • Hur arvet förs vidare från cell till cell och från föräldrar till avkomma (barn eller ungar)
 • Vad som menas med dominanta och recessiva anlag
 • Hur man kan arbeta med enkla korsningsscheman.
 • Om ärftliga sjukdomar, blodgrupper, vad som avgör om en människa blir flicka eller pojke.
 • Vad en klon är
 • Om tvillingar
 • Mutationer och cancer.
 • Vad genteknik är och vanliga åsikter om gentekniken

 

 

Hur vi ska lära oss

Vi ska lära oss genom:

 • Genomgångar, gruppdiskussioner och instuderingsfrågor.
 • Att svara på frågor och ställa frågor i klassrummet
 • Läsa minst en aktuell artikel om genetik och/eller genteknik
 • Laborationer - hitta dna

Material

Presentationer och länkar

https://drive.google.com/file/d/1HOumClh3TEW_CobdtiT8-78xUqT8tqq7/view?usp=sharing (Presentation 1 - det biologiska arvet)

https://drive.google.com/file/d/1ZWMqlZAAQLn_NpHogdFN6mAC_GCkkZz2/view?usp=sharing (Presentation 2 - Celldelning och kromosomer)

https://genteknik.nu/

https://www.slideserve.com/mick/genteknik

 

Filmklipp

https://binged.it/2DHInl2    (Genetikgenomgång del1 (DNA, gener och proteiner)

https://binged.it/2RXCGCq (Genetikgenomgång del2 (kromosomer, ärftlighet och korsningsschema)

https://binged.it/2RUZByb (Studi, celldelning)

https://binged.it/2DI2Cin  (Studi, naturvetenskapliga upptäckter)

https://binged.it/2S09YRz (del av film från SLI.se om GenTeknik)

https://www.youtube.com/watch?v=HOcGwKMc_YM nyhetsmorgon, gmo

https://www.youtube.com/watch?v=7TmcXYp8xu4  GMO bra eller dåligt? (eng)

https://www.youtube.com/watch?v=biduNoS3BLg&feature=youtu.be Människan och generna (2050??) från 2012

https://www.youtube.com/watch?v=uuyx3N9Sf1o Nyhetsmorgon Klipp ut och klistra in gener, från jan 2017

https://www.youtube.com/watch?v=GRH-lInXVtY Nyhetsmorgon Epigenetik

 

Extra Litteratur förutom texthäftet:

https://drive.google.com/file/d/1XoMlKNECq46GGmKNSni3tSXMK0uyP3jn/view?usp=sharing (Genetik sida 318-337)

https://drive.google.com/file/d/1YxptDarad0hdD-eRwsxdQNfOFKZtV7E6/view?usp=sharing (Genetik FOKUS sida 266-285)

https://drive.google.com/file/d/1J--8lvvbdl7kqHYxvAsA1d3vpG75i2j2/view?usp=sharing (Genteknik sida 340-353)

 

 

Artiklar:

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/nya-genombrott-for-att-bota-sjukdomar-med-genteknik

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/den-nya-gentekniken-ska-vi-fa-klippa-gener-vid-koksbordet 

https://drive.google.com/file/d/17uOPDTnKQT9-dLbqgMnayQJxR5inENZv/view?usp=sharing (BEGREPPSLISTA) 

Bedömning

Du visar att du utvecklat dina kunskaper om genetik och genteknik genom att göra:

 • inlämning av dina motiveringar (på uppgift 3 i arbetshäftet) LÄXA v44
 • en labbrapport (DNA från banan eller kiwi) in på unikum senast en vecka efter utförd labb
 • en debatt + diskussioner (sker bl a på lektioner när man jobbar med frågorna men även vid genomgångar och labbar)
 • Ett prov ons v47, 21 nov (uppbyggt på frågor och labbar i arbetshäftet vi jobbat med under dessa veckor)

 

Uppgifter

 • uppg3 sid6 i arbetshäftet "Arvet, gener och bioteknik"

 • BANANDNA-labb

 • Genetik och GenteknikPROV ons v47

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Kunskapskrav genetik och genteknik 9c ht18

F (insats krävs)
E
C
A
Samtala och diskutera
bl a inlämningsuppgiften (uppgift 3 sid6 i arbetshäftet) men även debattuppgift 41 sid18 samt samtal på lektioner
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
Debatt och diskussioner samma som ovan
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Resultat, modeller & teorier
BananDNAlabbrapporten, prov
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
BananDNAlabbrapporten
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
BananDNAlabbrapporten
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Kan visas på lektionstid, i diskussioner och samtal, men även på prov och inlämningar.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Samband som rör människokroppen
Kan visas på lektionstid, i diskussioner och samtal, men även på prov och inlämningar.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Upptäckter och deras betydelse
Kan visas på lektionstid, i diskussioner och samtal, men även på prov och inlämningar.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: