Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi: Temaarbete om energikällor HT år 9

Skapad 2018-11-16 07:47 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 9 Biologi
Vårt andra arbetsområde den här terminen är ett ämnesövergripande temaarbete om energikällor.

Innehåll

 

Du ska välja en av dessa energikällor att fördjupa dig i:

 • Kärnkraft
 • Fusionskraft
 • Olja
 • Kol
 • Naturgas
 • Biogas
 • Sol
 • Vind
 • Vatten

  Du ska skriva en beskrivande, förklarande och argumenterande text som behandlar:
  • Historik - Hur upptäcktes energikällan? Hur har den utvecklats?
  • Funktion - förklara hur energin utvinns, vilka kemiska processer äger rum?
  • Energiomvandling - beskriv den eller de energiomvandlingar som sker under processen
  • Råvarutillgång
  • För- och nackdelar påverkan på natur - restavfall, kemisk påverkan på miljön
  • Resonemang kring Hållbar utveckling
  • Förslag på förbättringar
  • Källhänvisningar
  • Arbetet ska vara 6-10 sidor.


  Du ska även skapa en Google-presentation som sammanfattar din text och tydliggör den med bilder. Du ska sedan presentera ditt arbete för klassen.

  Förutsättningar:
  • Undervisning om energikällor på fysik- och kemilektionerna under veckorna innan höstlovet
  • Tid för läsning och skrivande på No- och sv-lektionerna under vecka 46-48
  • Presentation vecka 49 med möjlighet till komplettering på brytdagen vecka 50

  Vi kommer att bedöma din förmåga att:
  • skriva en fungerande text anpassad till texttyperna som ingår i uppgiften
  • söka och sammanställa information
  • välja och värdera källor
  • förstärka textens budskap med bilder i en presentation
  • presentera muntligt
  • värdera hur energikällan påverkar människans levnadsvillkor, naturen och miljön
  • använda ämnesspecifika begrepp, modeller och teorier
  • beskriva energiflöden
  • visa på åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
  Bi  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: