Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionernas tid

Skapad 2018-11-16 08:31 i Östra grundskolan Huddinge
Grundskola 8 Historia
Förändringar startar med att människor inte finner sig i sin situation. De väljer att göra något för att förändra den. Ibland sker det i det lilla, i vardagslivet och ibland sker det sort i ett helt land. Vi känner USA som ett av de mäktigaste länderna i världen. På 1700-talet var det en koloni till Storbritannien, men folket i kolonin fann sig inte i det och gjorde något åt saken. Vi tar det självklart att folket i ett land får vara med och bestämma, att vi har demokrati. På 1700-talet var det kungen och adeln som bestämde. Folket i Frankrike fann sig inte i det och gjorde uppror-Revolution. Men historia är inte något som slutar där. Det som har hänt påverkat hur vi lever idag och vi som lever idag avgör hur det blir i framtiden. Historian skapas av oss!

Innehåll


Planering: Revolutionernas tid  v.47-51

Syfte:

Varför ska vi arbeta med detta arbetsområde?

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

 • Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 • Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

 

Förmågor att träna:

Vilka förmågor vi kommer att träna på:

Analysförmåga, träna på att se orsaker till och konsekvenser av “Amerikanska frihetskriget” och “Franska revolutionen”  

Begreppsförmåga, titta på begreppslistan, lär dig dem och använd dig av dem när du resonerar


Kommunikativ förmåga, när du diskuterar olika frågor med dina klasskompisar.


Förmåga att hantera information, när du söker efter information och värderar den, skiljer mellan fakta och värderingar.


Metakognitiv förmåga, fundera på vad du lär dig, hur du lär dig och vad du har för användning av att veta det.

När vi är klara ska du kunna:


Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Orsakerna till att européer söker sig ut i världen och upptäcker och erövrar och utvecklar den internationella handeln, samt vilka konsekvenser detta får.

 • Orsakerna till och konsekvenserna av den amerikanska revolutionen

 • Orsakerna till och konsekvenserna av den franska revolutionen

 • Förklara händelseförloppen.

 • Att diskutera hur revolutionen påverkar individen, samhället och omvärlden

 • Att utifrån historiska källor beskriva hur människor levde och tyckte

 • Att diskutera källornas relevans

Det här ska vi göra:

Vad kommer vi att göra framöver?:


Vad menas med revolution? Vad är det för skillnad på ekonomisk och politiska revolutioner? Vilka var orsakerna till denna förändring?


Vi kommer att arbeta med både Amerikanska frihetskriget (v.47-48) och Franska revolutionen (v.49-50)

Så här får du visa att du har lärt dig:

Dina kunskaper bedöms utifrån ditt aktiva deltagande under lektionerna, i diskussioner och samtal, läxförhör samt vid ett avslutande prov. Instuderingsfrågor kommer att delas ut som stöd inför detta prov.

Kunskapskrav:

Se kunskapskraven i Unikum

Viktiga begrepp:

Uppslysningsidéer

Samhällsklasser

Samhällstruktur/samhällspyramid

Missväxt

Inflation

Ståndsriksdagen

Nationalförsamling

Första, andra och tredje ståndet

Eden i bollhuset

Stormning av Bastiljen

Förklaring av de mänskliga rättigheterna

Skräckväldet

Självständighetsförklaringen

Maktdelningsläran

Bojkott

”Boston Tea party”

Förbund

Förbundsstat

Kongressen

Lojalist

Parlament

Regering

Koloni

De tretton kolonierna

Självständighetsförklaring

Adel

Präster

Borgare

Bönder

”frihet, jämlikhet, broderskap”

Revolution

WienkongressenUppgifter

 • PROV AM/FRA revolutionen

 • PROV AM/FRA revolutionen

 • Källkritik: Amerikanska revolutionen

 • Källkritik: Amerikanska revolutionen

 • PROV AM/FRA revolutionen

 • Källkritik:Amerikanska revolutionen

 • Läxförhör:Amerikanska revolutionen

 • Läxförhör:Amerikanska revolutionen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9

Matriser

Hi
Tyresö Historia år 7-9 Skolverksmodell MED indelning i förmågor

Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Tidsperioder
Eleven har **grundläggande** kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har **goda** kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Använda källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra **enkla och till viss del** underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra **utvecklade och relativt väl** underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra **välutvecklade och väl underbyggda** slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Historians användning
Eleven kan föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra **välutvecklade och väl underbyggda** resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.

Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett **relativt väl** fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett **väl** fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: