Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent och sannolikhet år 6 Ht-18

Skapad 2018-11-16 08:45 i Friskolan Asken Grundskolor
Här får eleverna lära sig räkna med procent. Fokus ligger på beräkningar med 100%, 50%, 25% och 1%. Rea och rabatt, sambandet mellan bråkform, decimalform och procentform.
Grundskola 6 Matematik
Procent är ett område inom matematiken som människor har mycket praktisk nytta av. Eleverna har säkert redan stött på begreppet i annonser, i affären, på skyltar, i tidningsartiklar och tv - program. Begreppet sannolikhet möter eleverna när de spelar olika former av spel och när de ska bedöma olika typer av chanser och risker.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Centralt innehåll

Till dig som elev

När vi är klara med det här området ska du kunna:

Räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är.
Räkna ut rabatten på en vara.
Växla mellan bråkform, decimalform och procentform.
Förklara vad som menas med sannolikhet.
Räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa.

Viktiga ord som du ska kunna förstå:

Hel                               Halv                                Bråkform
Fjärdedel                     Femtedel                         Decimalform
Tiondel                        Hundradel                        Procentform
Rabatt                         Rea                                  Sannolikhet
Chans                         Risk


Undervisning

När vi är klara med kapitel 2 kommer vi att ha ett prov på både kapitel 1 och 2. Vad provet ska innehålla kommer att läggas ut på classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik 6a Procent och sannolikhet

Procent och sannolikhet

Behöver träna mer på detta
Har grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Beräkningar på 100%,50%,25%
Räkna ut 1% och tex 7% av något.
Begreppen rea och rabatt
Samband mellan bråkform,decimalform och procentform
Sannolikhetsproblem
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: