Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högkulturer

Skapad 2018-11-16 09:02 i Jakobsgårdskolan Borlänge
Arbetsområde inom klimat, väder och klimatförändring. Vi jobbar med begreppsförståelse, klimat och klimatets påverkan på människan.
Grundskola 7 – 9 Geografi
Nu ska vi börja arbeta med högkulturer och de första städerna. Redan 8000 f.kr började ett avancerat jordbruk växa fram i bördiga floddalar där konstbevattning var möjlig. Ett intensivt jordbruk började växa fram och allt fler människor kunde försörjas. En ny samhällsform växte sakta fram.

Innehåll

Syfte

Vi ska få kunskaper om forna civilisationer och kunna göra jämförelser mellan några högkulturers framväxt.

Vad ska vi lära oss?

I detta arbetsområde ska vi jobba mot att:

 • Att du får kunskaper om några högkulturers framväxt.
 • Att du får kunskaper om de orsaker och samband som gjorde utvecklingen möjlig.
 • Att du genom att använda historiska händelser kan tolka de förändringar som skedde och kan förstå hur utvecklingen påverkat den tid som vi lever idag.
 • Att du kan beskriva händelser med historiska begrepp

Hur skall vi lära oss detta?

 • Vi kommer titta på film
 • Vi kommer att ha genomgångar
 • Ni kommer självständigt att få skriva en faktatext och skapa en PowerPoint eller film där ni med bild och ljud ska berätta om en högkultur

Vad kommer bedömas?

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Föra resonemang kring hur högkulturerna växte fram
 • Se samband som gjorde utvecklingen möjlig
 • Se hur perioden har påverkat den värld vi lever i idag
 • Genomföra en digital redovisning där ovan framgår

När jobbar vi med detta?

Vi kommer att jobba med detta på SO-lektionerna samt på vissa svenskalektioner

Uppgifter

 • Digital redovisning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: