Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Bi Matspjälkningen och Cellen åk8 - ht 18

Skapad 2018-11-16 09:11 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Biologi
Vår kropp är fantastisk. Det händer mycket varje sekund där olika delar samspelar för att vi ska fungera. I detta avsnitt ska vi titta närmare på vårt matspjälkningssystem och hur våra och andra organismers celler fungerar och är uppbyggda.

Innehåll

Mål

Du kommer att lära dig hur kroppens matspjälkningsorgan samt utsöndringsorgan är uppbyggda och fungerar samt hur våra och andra organismers celler fungerar och är uppbyggda.

 

 Arbetets innehåll

Under arbetet kommer vi att studera följande

- Näringsämnenas uppbyggnad och funktion

- Cellernas utseende och funktion

- Skillnader mellan djurceller och växtceller

- Matspjälkningsapparatens olika delar, uppbyggnad, funktion och hur de samarbetar med andra organ

- Viktiga näringsämnen för kroppen och vad som händer med dem vid matspjälkningen

- Vad som händer med "avfallet" i kroppen

- Utsöndringsorganens funktioner

- Sjukdomar i matspjälkningsorganen och hur de kan förebyggas och behandlas

 

Arbetssätt och redovisningsform

Ni kommer att ha genomgångar och arbeta med uppgifter inom de olika arbetsområdena.

Ni kommer att genomföra laborationer.

 

Visa din kunskap - Bedömning

Bedömningen bygger på utförandet av de uppgifter som ingår i området samt ett muntligt förhör.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
NF Kunskapstabell Biologi 7-9

Insatts krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Aspekt 1
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Aspekt 2
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Aspekt 10
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Aspekt 11
Samband som rör människokroppen
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: