Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckelpigsgruppens planering - Läsning och modersmål

Skapad 2018-11-16 10:04 i Björktjära förskola Bollnäs
Förskola
I Nyckelpigsgruppen har vi valt att arbeta med högläsning, läsning och modersmål tillsammans med barnen.

Innehåll

Nuläge

På avdelningarna Gul och och Grön har en tredjedel av barngruppen ett annat modersmål än svenska. Detta märker vi tydligt i vardagen på förskolan. Vi ser det i deras lek, val av vänner, när vi undervisar och i samtal.

Vi ser att barnen behöver få mer utrymme för att utveckla sina modersmål. Barnen behöver också få mer utrymme och tillgång till högläsning och läsning.

Mål

Skapa fler tillfällen för högläsning och läsning.

Använda oss av fler pedagogiska verktyg, t.ex. digitala verktyg.

Alla barn ska få möjlighet att läsa, höra och samtala om sagor på sitt modersmål.

Alla barn ska klara av att lyssna på en kortare eller längre saga.

Synliggöra läsningen och tillgången till böcker på avdelningarna. 

 

Syfte

Vi vill ge barnen stimulans och utmaning i sitt språk och kommunikations utveckling för att de ska ges goda möjligheter för att fungera i samhället.

Vi vill ge barnen en positiv upplevelse av läsning och böcker.

 

Genomförande

Högläsning och läsning i vår grupp Nyckelpigorna.

Samtala mer om böckerna som vi läser tillsammans med barnen.

Erbjuda mer tillgång till böcker för barnen.

Använda oss av mer digitala verktyg.

 

Arbetet ska aktivt ske till och med Maj 2019.

Dokumentation under lärprocessen

Vi använder oss av ipads och fotar våra aktiviteter med barnen. Vi skriver sedan om lärandet som lärloggar på Unikum på barnens sidor. 

Ansvar

De pedagoger som ingår i Nyckelpigsgruppen ansvarar för dokumentationen. Det är: Sandra Pettersson, Christina Beijergård och Anna Edlund.

Uppföljning

På personalens planeringstid diskuterar vi arbetes gång samt att vi alla skriver reflektioner på Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: