Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Evolutionsteori ht 20

Skapad 2018-11-16 10:18 i Stordammens skola Uppsala
Evolution - från Big bang till nutidens människor.
Grundskola 9 Biologi
Du ska känna till vad evolution betyder och lära dig mer om arters utveckling samt något om mekanismerna bakom evolutionen. Hur gick det till? Vem var Darwin?

Innehåll

Tid: Vecka 43-45

Du ska kunna:

  • Du kan berätta hur livet på jorden har utvecklats.
  • Du kan ge exempel på hur livet på jorden förändrats och hur arter förändras på grund av t ex miljön.
  • Du kan förklara hur evolutionen går till.
  • Du kan berätta något om människans utveckling.
  • Du känna till Charles Darwin och hans upptäckter

 

Material:

Arbetsområde i Clio samt utdelat material

Redovisning av kunskaper sker vid följande tillfällen:

Laborationsrapport

Skriftligt prov

På lektioner i muntliga diskussioner

 

Uppgifter

  • Examinationsuppgift - evolutionen

  • Bibeln vs Darwin - evolution eller intelligent design som förklaring till livets utveckling.

  • Laboration: Origamifågeln

  • Laboration med bönor

Matriser

Bi
Evolution

F
E
C
A
Ha kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Når ej målen i arbetsområdet.
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Ny aspekt
Kan ge förklara och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Når ej målen i arbetsområdet.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: