Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande Pärlan ht-18

Skapad 2018-11-16 10:26 i Stormhattens förskola Lunds för- och grundskolor
Används som mall
Förskola

Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medskapande vuxna ger vi praktiska förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka temarum och vilket material som ska finnas i respektive rum. Tavlan där barnen väljer aktiviteter har en central roll i verksamheten. Ett syfte med tavlan är att stärka barnen i att stå för i det här fallet sitt val men sedermera ge barnen redskap för att ta ställning och våga stå för sin åsikt. Ett annat är att barnen så småningom ska få en förståelse för hur de val vi gör påverkar både oss själva och andra.

Innehåll

Nyckelord

Välja

Alla

 

Planerade insatser

Vi fortsätter arbeta med Kanin och igelkott. Vi kommer gå vidare med böckerna- ’Dela med dig’ ’Säg stopp’ och ’Lyssna och kom överens’. Grupperna kommer att arbeta åldersindelat men med vissa förändringar under december jul, då vi kommer arbeta mer med att låta barnen välja vad de vill göra för pyssel och liknande aktiviteter. Vi kommer låta barnen få använda valtavlan i så stor utsträckning som möjligt och på så sätt ge barnen möjlighet att ha inflytande över sin vardag.

Valda målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att:

  • Säga nej när de inte vill delta
  • Sträcka fram handen och visa stopp
  • Använda materialen och våra miljöer på ett omsorgsfullt sätt
  • Städa efter avslutad aktivitet
  • Hänga upp sina kläder och ställa sina skor på facket
  •  

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: