Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Nyckelpigan julpyssel

Skapad 2018-11-16 10:44 i Smedjans förskola Hudiksvall
Förskola
Vi julpysslar för det är en mysig tradition för oss och för barnen.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt:Julpyssel

Tidsperiod:nov-dec

Förskolans namn:Smedjans förskola

Grupp: Nyckelpigan

Barnens ålder:1-3

År och datum::2018-11-16

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-Naturkunskap

-kultur

-religion 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-
De nedan vilka mål som berörs


Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

-

Vi vill lära barnen om olika kulturer och regioner att mycket kan se olika ut, tex som julpyssel och mat.

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-
Alla pedagoger är ansvariga över projektet. Genom att studera barnen så ser vi vad dom är intresserad av och kan lägga upp vårt arbete utifrån det.


Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-
Dokumenterar genom bilder och verk, sätter sedan upp detta så alla har möjlighet att titta vad barnen och vi jobbar med.


Planeringen upprättad av:

Personal Nyckelpigan

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: