Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i No/Te år 3

Skapad 2018-11-16 12:47 i Misterhults Skola Grundskolor
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld.

Innehåll

Förankring i läroplanen (Lgr 11) - kap 2 och syftestexten i kursplanerna

Undervisningen i ämnet No ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska, fysiologiska och kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om biologiska, fysiologiska och kemiska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser samt att söka svar på dessa frågor.

Innehåll

Ämnesområden som tas upp under läsåret i No.

Höstterminen

Våra årstider höst och vinter

 • de vanligaste löv och barrträden/växter
 • de vanligaste svamparna och dess uppbyggnad
 • dags att skörda
 • djuren och fåglarna på vintern
 • mossor och lavar

Olika material

 • sortera sopor och återvinning (repetition)

Din kropp

 • skelettet, lederna och musklerna
 • lungorna
 • hjärtat och blodet
 • magen och tarmarna
 • maten
 • dina sinnen
 • smaken och känseln
 • synen och hörseln

Rymden

 • solen och planeterna
 • månen
 • hitta stjärnor, stjärnbilder
 • jorden

Vårterminen

Luft och vatten

 • olika former

Våra årstider vår och sommar

 • fåglar
 • blommor och andra vanliga växter
 • grönsaker, frukt och bär
 • insekter
 • på bondgården

Ämnesområden som bl,tas upp under läsåret i Teknik.

 • programmering
 • analog

Konkretisering

Se kopplingar till läroplanen.

Arbetssätt och undervisning

Läsa i vår No - bok och andra faktaböcker.

Se olika filmer.

Söka fakta på internet.

Skriva olika texter.

Göra olika utflykter/aktiviteter i skog och naturen.

 

Bedömning:

Bedömning sker utifrån hur aktiv eleven har varit på lektionerna, redovisningar, grupparbeten, skrivuppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: