Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv 7d Argumentation

Skapad 2018-11-16 13:13 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Sv 7d Argumentation

Innehåll

 

7_04_Vi tycker till! Svenska 7d, HT 2018:_550+prov

 

 

 

Det är alltid viktigt att kunna argumentera för sin sak, att kunna övertyga andra om det riktiga i ens åsikter. Därför skall vi också arbeta med detta på olika sätt under de kommande veckorna:

 

 

 

Voltaire-Baquoy

 

 

 

Undervisning – Vad är det vi ska göra?

 

 

 

Arbetsgång:

 

Lekt 0 tor 15/11, 20 min: Vi funderar över tes och argument. Exempel på insändare.

 

Lekt 1, fre 16/11, 50 min: Vi ser på novellfilm om argumentation om en politisk fråga. Vi pratar om insändare.

 

Lekt X, ons 21/11, 60 min: Göra läsförståelsetest åt specialpedagogen.

 

Lekt 2, tor 22/11, 50 min: Ni läser häfte med insändare. Ni skriver ett svar till någon av dem.

 

Lekt 3, fre 23/11, 50 min: Exempel på insändare. Genomgång av bra saker att tycka, exempel på teser. Ni får ett papper att skriva teser och argument på.

 

Lekt 4, ons 28/11, 60 min: Vi har iPads. Ni googlar er tes och läser på de sidor ni hittar. Det är inte nu ni skriver den. Ni läser och samlar material. Sedan jobbar ni vidare på samma sätt hemma, läser fakta / argument. Antecknar, tänker, läser lite till.

 

Lekt 5, tor 29/11, 50 min: Att lära genom härmning. Vi skriver av en insändare. Utan dator.

 

Lekt 6, fre 30/11, 50 min: Exempel på insändare. Om motargument.

 

Lekt 7, ons 5/12, 60 min: Ni fås att berätta om argumentation i er vardag.

 

Lekt 8, tor 6/12, 50 min: Skriv på er insändare. Läs andras, diskutera varandras.

 

Lekt 9, fre 7/12, 50 min: Ni får varsin tangentbordsmaskin att skriva på. Ni skriver er insändare / argumenterande text. Ni får ha stödord / anteckningar med er. Ni skriver ut den / får den sparad i slutet av lektionen. Ni får snabbt tillbaks den, läser den hemma så att ni kan den ganska bra i huvet.Ni skriver den hemma för att vara säkra på att kunna skriva den för hand på femtio minuter.

 

Lekt 10, ons 12/12, 60 min: Ni skriver er insändare / argumenterande text. För hand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

the_pen_is_mightier_than_the_sword_t_shirt-p235567602069221107y7nf_400

 

 

 

Kunskapskrav – hur ska du få ditt betyg?

 

 

 

Du ska skriva en insändare / argumenterande text där du visar att du kan argumentera för en åsikt.

 

 

 

En E-text:

 

   Du har lyckats om du för fram en tydlig åsikt och understryker den med minst tre tydliga argument. Dessutom skall du dekorera texten med något, t ex ett exempel ur verkliga livet, någon retorisk fråga, någon fyndig formulering eller liknande. Du skriver i meningar och har punkt och stor bokstav.

 

 

 

En C-text: När man är mittemellan kan man göra på lite olika sätt. Du kan ha många argument, men skriva på talspråk eller du kan ha få argument men formulera dig skriftspråkligt. Du har få argument som du kan utveckla (skriva flera meningar om), eller du har många argument som bara får varsin mening. T.ex).

 

       

 

En A-text:

 

   Du har en inledning som beskriver problemet och presenterar din tes. Sedan har du själva texten där du argumenterar för olika lösningar på problemet. Framemot slutet bemöter du motargument. Och sist har du en avslutning där du sammanfattar vad du skrivit och där slutsatser dras. Du använder ord och meningar från skriftspråket.

 

 

 

 

 

Syfte / Centralt innehåll - Varför ska vi göra det här?

 

 

 

Här har jag klippt ut allt som passar det vi gör under det här momentet:

 

 

 

”…/Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra./…/ Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

 

Centralt innehåll:

 

I årskurs 7-9

 

Läsa och skriva

 

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

  Berättande texter och sakprosatexter

 

 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

  Språkbruk

 

 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

  Informationssökning och källkritik

 

 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

   

  Lycka till!

   

  Voltaire-Baquoy

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: