Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstnären

Skapad 2018-11-16 13:13 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 8 Bild
Vi ska samarbeta i grupper och undersöka konstnärer från impressionismen till popkonst. Arbeten ska lämnas in v.49, efter redovisningen. Sedan ska arbetena bedömas samt ställas ut någonstans i skolan.

Innehåll

Konstnären

 

Arbeten ska lämnas in v.49, efter redovisningen 

Sedan ska arbetena bedömas samt ställas utgonstans i skolan. 

 

 

Vi ska samarbeta i grupper och undersöka konstnärer från impressionismen till popkonst. Konstnärerna som ni ska undersöka är: 

 • Grupp.1:  Claude Monet / impressionismen               
 • Grupp.2:  Vincent van Gogh / postimpressionismen
 • Grupp.3:  Pablo Picasso / kubismen
 • Grupp.4:  Salvador Dalí / surrealismen
 • Grupp.5:  Andy Warhol / popkonst 

Ni kommer får låna två Ipads i varje grupp så att ni kan använda nätet för att få fram information om konstnären. När ni behöver kopiera bilder på nätet fråga mig så fixar jag det åt er.  OBS! Ni får absolut inte kopiera texter från nätet utan ni ska skriva egna ord och meningar!  

 

 

Research gäller (vad ni ska ta reda på är): 

 • När/vilken tid/var nånstans de levde? Hur var deras uppväxt och liv? Berätta lite om deras bakgrund gärna med en egen teckning/ bild /självporträtt av konstnären.  

 

 • Vilken konströrelse har de varit en del av? Vad är de konströrelsens egenskaper? Beskriv gärna koppling mellan konstnärens konst och samhället under den tiden samt hur den förhåller sig till konsthistorien. 

 

 • Vad är deras mesta representativa verk? Introducera minst 2 konstverk och visa bilder av dem. När ni ska beskriva detta ska ni diskutera med varandra och sedan beskriva era (olika?) uppfattningar och hur ni tycker om verket (behöver inte vara en gemensam uppfattning). 

Tips: Försök hitta vad ni som grupp och personligen tycker är intressant och roligt om konstnären och konsten, det gör uppgiften lättare. Tänk även på hur ni gör uppgiften i gruppen och hur ni arbetar tillsammans effektivt.  

 

 

 

Veckoplanering: 

v.45  

Introduktion av konsthistoria( https://docs.google.com/presentation/d/1lxhVeCqTceEq6kkMnt3AcSaTtJTWaZsPLXpYVCrkFtU/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p4 )- impressionismen, postimpressionismen, expressionismen, kubismen, surrealismen, popkonst. 5 grupper delas upp med 4 personen i varje grupp och varje grupp får en konstnär att berätta om.  

 

v.46, 47, 48

Arbeta i grupp, samla informationen om konstnären och tänk ut hur ni vill visa ert arbete på bästa sätt – val av beskrivning, placering av text, bild, storlek osv. Använda gärna tusch- och färgpennor.  

 

(Förberedelse för redovisningen) 

Ni har 10 min i varje grupp (presentation 8 min, frågorstund 2min). Presentation ska vara varken kort eller lång utan lagom. Alla personer i gruppen ska vara med och berätta under presentationen, så tänk igenom vem som ska säga vad.  Träna flera gånger i gruppen och hur högt ni måste tala innan presentationen.  

 

v.49  Redovisning  

 

v.50  Prov på konsthistoria 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  E 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  C 9
 • Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  C 9
 • Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
  Bl  C 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  C 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 9
 • Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
  Bl  A 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: