👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP i idrott och hälsa år 1-3

Skapad 2018-11-16 14:28 i Misterhults Skola Grundskolor
Lärårsplanering för Idrott och hälsa
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktivteter (Lgr 11).

Innehåll

Du ska få lära dig:

  •  de grovmotoriska grundformer (springa, hoppa, klättra...)
  • redskap och olika övningar
  • att följa regler och samarbetsövningar
  • säkerhet
  • takt, rytm och rörelser till musik
  • förstå hur en karta är uppbyggd och enkel orientering
  • allemansrätten
  • om en god hälsa och livsstil
  • få vattenvana och träna på simteknik                              

Undervisning:

  • leka olika lekar
  • prova på flera idrotter (gymnastik, bollsporter, friidrott, orientering)
  • vinteridrott t.ex. skridskor och skidor
  • dans och rörelse till musik
  • utomhusidrott
  • träna orientering med enkla kartor
  • få kunskap och förståelse om allemansrätten genom t.ex. samtal och film
  • träna på att simma

 

Det här kommer att bedömas:

Jag bedömer din förmågan att:

- delta i lekar, spel och rörelse och anpassa dina rörelser till aktiviteten (inne och ute)

- förstå och följa regler

- samarbeta

- röra dig till musik

- genomföra aktiviteter i skogen och förstå allemansrätten

- kunna beskriva och förklara hur man lever ett hälsosamt liv

- delta aktivt i simundervisningen

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
    Idh
  • Centralt innehåll
  • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
    Idh  1-3
  • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
    Idh  1-3
  • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
    Idh  1-3
  • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
    Idh  1-3
  • Allemansrättens grunder.
    Idh  1-3