Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Salut! Chapitre 2 : Je m'appelle Louise

Skapad 2018-11-16 15:15 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Du får lära dig : - Att hälsa, säga vad du heter och var du bor - Att fråga vad någon heter och var någon bor - Verben s'appeler (att heta) och habiter (att bo) - Lite om franska matvanor - Ändelser som inte uttalas

Innehåll

 • Hur du kan träna 
 • Vad vi ska göra 
  • Läsa : Chapitre 2 : Je m'appelle Louise
  • Skriva : ord och fraser.
  • Tala :  hälsa varandra, presentera sig och fråga någon om vad man heter och var man bor.
  • Samtala : hälsa varandra och små prata.
  • Lyssna : hörövningar.
 • Hur du få visa vad du kan 
  • Regelbundna ordkunskap tester och läxor. 
 • Varför ska vi lära oss detta?
  • Så vi kan presentera oss på franska.

 

 

Matriser

M2
Franska 6

Inte nått målet
1
2
3
Hörförståelse
Eleven kan inte förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Läsförståelse
Eleven kan inte förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven kan visa sin förståelse genom att använda strategier.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven kan visa sin förståelse genom att använda strategier.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta ett flertal detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven kan visa sin förståelse genom att använda strategier.
Formulera sig skriftligt
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven inte formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och sammanhängande.
Formulera sig muntligt
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven inte formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och sammanhängande.
Bearbeta och förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven inte bearbeta och göra enstaka förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: