Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigens tid

Skapad 2018-11-16 16:07 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Mellankrigstiden, Andra världskriget, Förintelsen och Gulag. Historia åk 9.
Grundskola 7 – 9 Historia
Tjugo år efter första världskrigets slut startade ett nytt förödande världskrig. Hur kunde det ske?

Innehåll

I slutet av årskurs 8 läste vi om orsakerna till första världskriget och om dess utbrott 1914. Under vecka 42-45 har vi studerat slutet av Första världskriget (särskilt Versaillesfreden) och dess konsekvenser, samt Ryska revolutionen. Under vecka 46-48 försöker vi förstå vad som hände under mellankrigstiden (1919-1939), både i USA, Sovjetunionen, Italien och Tyskland. Hur kunde kommunistiska, fascistiska och nazistiska diktaturer plötsligt uppstå i Europa? Hur kunde Hitler komma till makten i Tyskland redan 1933? Hur kunde ett nytt världskrig utbryta redan 1939? Vilka orsaker ligger bakom?

Vecka 48 eller 49 blir det ett kunskapstest på Första världskriget, Ryska revolutionen och mellankrigstiden.

Under vecka 49-51 + vecka 2-5 (2020) kommer vi att studera Andra världskriget och dess konsekvenser, samt vad Förintelsen innebar och undersöka vad olika källor berättar om Förintelsen och Andra världskriget.

Det blir ytterligare ett kunskapstest vecka 5, med fokus på vad historiska källor berättar om Förintelsen och Andra världskriget.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Bedömning Historia åk 9: Världskrigens tid

E
C
A
Faktakunskaper
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under perioden 1914 - 1945.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under perioden 1914 - 1945.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under perioden 1914 - 1945.
Resonemang kring orsaker och konsekvenser
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av Första och Andra världskriget, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av Första och Andra världskriget, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av Första och Andra världskriget, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Beskriva samband
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor (exempelvis vad gäller antisemitismen) och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor (exempelvis vad gäller antisemitismen) och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor (exempelvis vad gäller antisemitismen) och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Resonera kring samband dåtid och nutid.
Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Använda källmaterial
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Resonera kring hur historia används
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Använda begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: