Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 2 Algebra

Skapad 2018-11-17 12:44 i Maserskolan Borlänge
Grundskola 7 Matematik
Först lärde du dig att räkna med hela tal. För att kunna lösa fler och svårare problem har du även fått lära dig använda negativa tal och tal i bråkform. I det här arbetsområdet får du lära dig mer om algebra som är ett område inom matematiken där man inte bara räknar med tal, utan även med symboler för tal, till exempel x. a eller b. Algebra ligger bakom mycket av det du möter i din vardag och det är också ett hjälpmedel inom många matematiska och naturvetenskapliga områden. Med hjälp av algebra kan man förutspå väder, skicka upp satelliter runt jorden, konstruera sökfunktioner på internet samt avancerade datorer

Innehåll

 

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)
 • föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Bedömning

 • Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.
 • Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.
 • Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

 

Arbetssätt

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par och klassvis.
 • Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par samt klassvis.
 • Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.
 • Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

 

Vad kommer gås igenom?

- innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer- tolka, använda och formulera algebraiska uttryck och formler- använda metoder för ekvationslösning

Dessa följande nya begrepp kommer vi att behandla under detta arbetsområde: Algebraiskt uttryck, Variabel, Mönster, Talföljd, Ekvation, Vänster och höger led, Prövning, Antagande, Likhet, Obekant tal

Läxa

Läxan lämnas in varje vecka. Du ska göra så många uppgifter du kan och redovisa hur du kommit fram till svaret

 

Diagnos

Diagnoser är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

Vilka moment kommer bedömas?

 • Visande av förmågor på genomgångar i helklass, mindre grupper och individuellt
 • Prov
 • Redovisade beräkningar på läxor

 

 Länkar att kolla in och arbeta med

 

Elevspel:   Träna Algebra, Mönster och Talföljder                     http://www.elevspel.se/amnen/matematik/520-algebra-7.html

 

                   Förenkla uttryck                                                         http://www.elevspel.se/amnen/matematik/5637-forenkla-uttryck.htm

                 

                   Enklare ekvationer                                                     http://www.elevspel.se/amnen/matematik/541-enklare-ekvationer.html

 

Webbapp till matematikboken:                                                      http://webbapp.liber.se/matematik-x/#/2-algebra

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: