Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nta; Fast eller flytande

Skapad 2018-11-17 18:10 i Idkerbergets skola Borlänge
I arbetsområdet ”Fast eller flytande” kommer du att få tillägna dig olika metoder att undersöka såväl fasta ämnen som vätskor, utveckla din förmåga att utföra enkla experiment samt jämföra dina hypoteser med resultaten.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska
Vad är fast och vad är flytande?

Under några veckor arbetar vi med NTA-temat "fast eller flytande". Eleven får träna på att utföra enkla undersökningar, ställa hypoteser, få fram ett resultat och dokumentera det.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla förmågan att…

 • Kunna samarbeta.
 • Kunna följa muntliga/skriftliga instruktioner.
 • Kunna delta i samtal och diskussioner som rör uppdragen.
 • Kunna använda och lära dig nya begrepp.
 • Kunna jämföra fasta ämnen med vätskor.
 • Kunna beskriva fasta ämnen och vätskors egenskaper.
 • Kunna ställa hypoteser.
 • Utföra enkla experiment.
 • Jämföra dina hypoteser med resultaten.

 

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Du kommer att få studera och undersöka både fasta ämnen och vätskor. Då ska du få träna på att jämföra och beskriva dem.
 • Du kommer även att få träna på att ställa hypoteser och jämföra med resultatet.

Hur?

 • Vi kommer att utgå från flera uppdrag (experiment).
 • Varje uppdrag börjar med att du kommer att får ställa en hypotes. Därefter genomför du ditt försök och prövar din hypotes. Vi avslutar uppdraget genom att du får redovisa resultaten och sammanfatta vad du har lärt dig muntligt och skriftligt.
 • Du kommer att få göra uppdragen tillsammans med dina kamrater och får då samtidigt träna din samarbetsförmåga.
 • Du dokumenterar och svarar på frågor i din bok "Fast eller flytande".

Detta skall du lära dig

 • Kunna jämföra fasta ämnen med vätskor.
 • Kunna beskriva fasta ämnen och vätskors egenskaper.
 • Kunna ställa hypoteser.
 • Utföra enkla experiment.
 • Jämföra dina hypoteser med resultaten.

Du kan visa detta genom:

 • Att du kan utföra enkla experiment.
 • Att du aktivt deltar i samtal och diskussioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: