Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i F-klass

Skapad 2018-11-18 09:51 i Oskarskolan Lunds för- och grundskolor
Arbete med bokstäver och annan svenska i förskoleklass
Grundskola F Svenska Svenska som andraspråk
I förskoleklass kommer du att få möjlighet att lära dig bokstäver, delta i samtal, diskussioner och prata inför klassen. Du kommer att få prova på olika appar, språklekar och språkövningar.

Innehåll

Målet med verksamheten enligt Lgr 11

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar nyfikenhet och intresse för läsning och skrivning. Undervisningen ska också utveckla att eleverna kan kommunicera på ett förståligt sätt.

  • att väcka nyfikenhet för att skriva och läsa
  • upptäcka hur vi har användning av språket i vår vardag
  • utöka ordförrådet

 

Konkretiserade mål i F-klass

Vi kommer att ge barnen möjlighet att utvecklas inom våra arbetsområden genom rim, lek, IT och språkappar. 

Barnen ges möjlighet att lära sig bokstävers namn, utformning och olika ljud.

Få möjlighet att utveckla sin förmåga att berätta så att andra förstår, både inför gruppen och enskilda kamrater eller vuxna.

Verksamhetens innehåll

Vad? Vilka arbetsområden?

Arbete med bokstäver. Erbjuda läsning till de som kommit långt.

Vi tränar på att lyssna och berätta både tillsammans i samlingar och enskilt.

Högläsning

Fri skrivning genom olika typer av text

Ge förutsättningar till eleverna att de skapar en känsla för språkets betydelse för identiteten.

 

Hur?.

Vi har genomgång av bokstäver, där vi sjunger, läser, skriver, rimmar, spånar ord, samt skapar finmotoriskt pyssel och ser pedagogiska program. Eleverna erbjuds språklekar i form av samarbetsövningar och spel.

Det skrivna ordet används som ett naturligt komplement i olika ämnesuppgifter som ofta består av en rituppgift.

I samlingen tränar vi på att lyssna på varandra och att tala inför gruppen. 

Olika planerade lekar/övningar som tränar ordförståelse, att ta instruktioner och återberätta.  

Barnen pratar och kommunicerar med varandra och vuxna i den fria leken. 

Dokumentation

Dokumentation av elevens och barngruppens arbete är synligt för eleven på väggar i skolans olika rum. Dokumentationen visas också på klassens lärlogg och den individuella  lärloggen, där bilder och händelseförlopp kring olika aktiviteter och lärsituationer visas.

Kopplingar till läroplanen

  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
    Gr lgr11
  • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
    Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: