Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormen

Skapad 2018-11-18 10:52 i Sörviks förskola Ludvika
Förskola
Detta är en ny övning från vårt arbete med mini-rede där vi tillsammans med barnen läser en "aktivitets" saga, med ljudillustrationer och rörelser, som lär oss om stormar och samspel mellan människor, djur och natur.

Innehåll

Var är vi?

Vi har börjat läsa sagan, Den lilla tanten och den stökiga stormen, i gruppen och diskuterat kring stormar och natur.

Denna övning gör vi för att barnen ska få möjlighet att utveckla förståelse för att:

 • Djur är levande varelser med behov som är likadana som barnens.
 • Alla är beroende av gemenskap.
 • Man genom samarbete kan lyckas bättre med svåra uppgifter.

 

Var ska vi?

Vi ska få möjlighet att lära oss lite om stormar och vad som händer i naturen samt hur det kan drabba djur, människor och natur.

 • De flesta barn kommer upptäcka att alla levande varelser har behov som är liknande oberoende av art och att samarbete lönar sig.
 • Några barn kommer endast upptäcka de gemensamma behoven.
 • Några barn kommer att kunna känna att deras agerande ger andra närhet och trygghet.

 

Hur gör vi?

Vi ska fortsätta att läsa och utveckla sagan tillsammans med barnen, vi kommer göra djur och ett träd, där djuren kan bo. Vi kommer gå ut i skogen för att titta på ikull blåsta träd och vad som händer i naturen efter att det blåst ordentligt. Vi diskuterar under hela tiden med barnen och tar reda på olika frågor som kommer upp tillsammans.

 

Hur blev det?

Vi kommer utvärdera arbetet både tillsammans med barnen och i arbetslaget genom att gå igenom dokumentationen som gjorts. Barnens intressen och funderingar kommer styra hur arbetet fortskrider.

Vi kommer även fråga barnen vad de känner att de lärt sig samt om de vill lära sig något mer.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: