Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberätta med bilder

Skapad 2018-11-18 15:45 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Återberättande
Grundskola 7 Engelska
Du tränar med Magic7, lyssnar och tittar på bilderna. Återberättar med hjälp av bilder och glosor

Innehåll

Magic7 s. 25

Du lyssnar och tränar på att återberätta historien till bilderna s. 25. När du återberättar får du ha bilderna + glosorna till din hjälp. Ni jobbar två och två tillsammans vid redovisningen.

Uppgifter

 • Eng: Matilda-återberätta

 • Eng: Matilda-återberätta

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska Lgr11 (grundmatris)

F
E
C
A
Ny aspekt
Redogöra, diskutera & agera
Eleven visar sin förståelse genom att mycket översiktligt redogöra för och i någon mån diskutera och kommentera innehåll samt genom att i någon mån agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för och diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för och diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för och diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Ny aspekt
Formulera sig i tal
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig mycket enkelt,i viss mån begripligt och något sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Ny aspekt
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig i någon mån begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte och mottagare
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte och mottagare
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt i viss mån anpassat till syfte och mottagare
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte och mottagare
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: