Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattnets kretslopp

Skapad 2018-11-18 16:01 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 2 Svenska NO (år 1-3)
Nu ska du få lära dig om vattnets kretslopp. För att du ska kunna förstå så mycket som möjligt av det här arbetsområdet kommer du att få följa Lilla Droppes fantastiska resa.

Innehåll

Innehåll

 

Vad?

Du kommer att få lära dig:

 • vattnets olika former - fast, flytande och gas
 • övergångar mellan formerna - avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning
 • vattnets kretslopp

 

Hur?

Du kommer att få:

 • höra en saga där du får följa en vattendroppe runt i kretsloppet
 • göra en bok om sagan 
 • göra olika experiment som du dokumenterar

 

Begrepp:

molekyl, atom, kretslopp, nederbörd, grundvatten                                            

Bedömning:

Jag kommer att bedöma:

 • hur du följa muntliga och skriftliga instruktioner
 • hur du dokumentera sagan om Lilla Droppes fantastiska resa
 • hur du genomför experimenten och skriver lab-rapport
 • hur du kan återberätta sagan muntligt med hjälp av bilder eller på något annat vis som känns bra för dig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: