Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi & Hållbar utveckling åk 6 ht 2018

Skapad 2018-11-18 16:30 i Torpskolan Lerum
Ekologi och hållbar utveckling Fossila och förnybara bränslen Energikällor mm
Grundskola 4 – 6 Biologi Fysik Kemi

Hållbar utveckling då? Jo, det vi väljer att göra idag för att må bra och för att ha ett bekvämt liv ska inte förstöra möjligheterna för framtidens människor, djur, växter och miljö att ha det lika bra som vi. Knepigt, eller hur? Men så VIKTIGT!!! Det här är något som det skrivs ganska mycket om i tidningar och på internet, så vi kommer titta på hur det ser ut på olika håll i världen just nu Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till vårt välbefinnande. Det handlar om vanliga produkter som spannmål, kaffebönor och träråvara samt tjänster som att rena vatten, reglera klimat och pollinera växter.

Innehåll

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer du få lära dig om:

Ekologi
Ekosystem 
Ekosystemtjänster
Nedbrytning
Hållbar utveckling
Människans beroende av naturen
Hur människan påverkar naturen
Biologisk mångfald

Fossila och förnybara bränslen

Energikällor och deras påverkan på miljön

Efter detta arbetsområde ska du utveckla följande:
Söka naturvetenskaplig fakta
Diskutera relevant fakta inom arbetsområdet
Sammanfatta texter och plocka ut det viktigaste
Använda dig utav relevanta begrepp

Såhär arbetar vi:
Vi kommer att läsa faktatexter enskilt och gemensamt och svara på tillhörande frågor.
Vi kommer att se och söka fakta i filmer.
Vi kommer ha gemensamma diskussioner
Vi kommer söka efter svaren tillsammans och enskilt.
Vi kommer att skriva och rita förklarande bilder, dokumentera.

Bedömning:
Du visar dina kunskaper när du:
Deltar i diskussioner
Ställer egna frågor
Svarar på frågor muntligt och skriftligt och diskutera fakta från texter och film.
Dokumenterar under lektionerna
Arbetar på lektionen med olika övningar
Test

Centralt innehåll
Konkreta mål

 

 • Kunna beskriva människans påverkan på naturen och människans beroende av naturen
 • Kunna beskriva vad som menas med hållbar utveckling
 • Känna till vad ekosystem är och vad som menas med ekosystemtjänster
 • Kunna beskriva ekosystem och samband mellan olika organismer
 • Kunna förklara vad som menas med biologisk mångfald

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6

Matriser

Fy Bi Ke
No åk 4-6

Påvög mot kunskapskraven för E
Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Använda för årskursen anpassade kunskaper i fysik för att kommunicera muntligt
i frågor som rör fysik kopplat till andra ämnen som energi, teknik, miljö och samhälle.
Du använder dina kunskaper för att muntligt kommunicera i ämnet, men för inte diskussionen framåt, ställer frågor eller knyter an till andra ämnen.
Du använder dina kunskaper för att muntligt kommunicera i ämnet på en enkel nivå. Du för ibland diskussionen framåt genom att ställa frågor, bemöta åsikter samt knyta an till andra ämnen.
Du använder dina kunskaper för att muntligt kommunicera i ämnet på en utvecklad nivå. Du för diskussionen framåt genom att ställa frågor, bemöta åsikter samt knyta an till andra ämnen.
Du använder dina kunskaper för att muntligt kommunicera i ämnet på en välutvecklad nivå. Du för diskussionen framåt, genom att ställa frågor, bemöta åsikter samt knyta an till andra ämnen så att diskussionen fördjupas och breddas.
Använda för årskursen anpassade kunskaper i fysik för att kommunicera skriftligt
i frågor som rör kemi kopplat till andra ämnen som energi, miljö, hälsa och samhälle.
Du använder dina kunskaper för att skriftligt kommunicera i ämnet och för resonemanget framåt med lärarstöd.
Du använder dina kunskaper för att skriftligt kommunicera i ämnet på en enkel nivå. Du resonerar framåt genom att ställa frågor, bemöta åsikter samt knyta an till andra ämnen.
Du använder dina kunskaper för att skriftligt kommunicera i ämnet på en utvecklad nivå. Du resonerar framåt genom att ställa frågor, bemöta åsikter samt knyta an till andra ämnen.
Du använder dina kunskaper för att skriftligt kommunicera i ämnet på en välutvecklad nivå. Du resonerar framåt, genom att ställa frågor, bemöta åsikter samt knyta an till andra ämnen så att diskussionen fördjupas och breddas. .
Genomföra för årskursen anpassade systematiska undersökningar i fysik.
Du behöver kontinuerligt lärarstöd för att kunna genomföra och dokumentera undersökningar.
Du kan utifrån givna planeringar genomföra undersökningar och enkelt dokumentera dem. Du bidrar till att formulera enkla frågor och planeringar. Du gör någon jämförelse mellan dina och andras resultat. Du bidrar till förbättringsförslag.
Du genomför undersökningar och dokumenterar dem på ett utvecklat sätt. Du formulerar enkla frågor och planeringar som efter viss justering går att använda. Du för utvecklade resonemang när du jämför dina och andras resultat.
Du genomför undersökningar och dokumenterar dem på ett välutvecklat sätt. Du formulerar enkla frågor och planeringar som direkt går att använda. Du för välutvecklade resonemang när du jämför dina och andras resultat. Du ger förslag till förbättringar.
Använda för årskursen anpassade ord och begrepp för att beskriva och förklara samband inom fysiken.
Du använder ord och begrepp men inte alltid på ett korrekt sätt.
Du använder ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder ord och begrepp på ett väl fungerande sätt och kan förklara sambanden mellan begreppen.
Du använder ord och begrepp på ett mycket väl fungerande sätt och kan förklara sambanden mellan begreppen.

Påvög mot kunskapskraven för E
Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: