Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösten

Skapad 2018-11-18 19:53 i Hedens skola Öckerö
Grundsärskola 1 – 6 Naturorienterande ämnen
Under hösten ska du få lära dig hur det ser ut i naturen nu. Du ska få lära dig om frukter, bär, och svampar som finns. Hur gör djuren på hösten? Vi kommer att vara ute i naturen och plocka frukter, löv, svampar och annat som finns under årstiden. Du ska få skapa en höst bild. Du kommer att få lära dig ord som du behöver när du ska berätta om hösten.

Innehåll

Mål för arbetsområdet

 • Kunna namnge några vanliga träd, frukter, bär och svampar.
 • Kunna beskriva  några egenskaper hos några träd, frukter, bär och svampar.
 • Kunna beskriva vad som händer med löven.
 • Förklara  varför vissa djur går i ide och fåglar flyttar från Sverige.
 • Visa att du vet vilka månader som ingår i årstiden.
 • Dokumentera med ord och bild om hösten.
 • Använda begrepp som giftig och ätlig.

 

Bedömning

 • Din förmåga att namnge några träd, frukter, bär och svampar.
 • Din förmåga att beskriva deras egenskaper.
 • Din förmåga att beskriva vad som händer med löven.
 • Din förmåga att förklara varför vissa djur går i ide och fåglar flyttar.
 • Hur du dokumenterar med ord och bild.
 • Hur du använder begrepp för arbetsområdet.

Undervisning

 • Titta på filmer om hösten.
 • Läsa böcker och arbeta i arbetsböcker.
 • Göra observationer ute i naturen.
 • Dokumentera våra observationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna. Vilka konsekvenser årstidsväxlingarna får för människan.
  NO  1-6
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.
  NO  1-6
 • Livscykler hos några växter och djur.
  NO  1-6
 • Överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid.
  NO  1-6
 • Vattnets olika former; fast, flytande och gas. Vattnets betydelse för liv på jorden.
  NO  1-6
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-6
 • Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  1-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6
 • Kunskapskrav
 • I samtal om miljöfrågor kan eleven föra välutvecklade resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras och ge väl underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  NO  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: