Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering

Skapad 2018-11-18 21:33 i Tiunda förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Från och med nu kommer vi att lägga ut våra veckoplaneringar här i Unikum så att ni vårdnadshavare kan följa det vi gör på förskolan och ta del av våra pedagogiska syften och tankar. Här kan ni även få information om det är något speciellt som kommer att hända i veckan som kan vara bra att veta.

Innehåll

Undersökningsfasen

Vårt upplägg

För att lägga upp arbetet på ett bra sätt och för att barnen ska få tillgång till olika lärmiljöer och aktiviteter delar vi upp den Orangea avdelningen och alternerar vilka lärgrupper som är utomhus respektive inomhus på förmiddagarna. Detta underlättar dessutom när vi planerar vår undervisning. På eftermiddagarna slår vi samman avdelningen och barnen kan välja att arbeta i våra olika lärmiljöer gemensamt där vi erbjuder olika alternativ.

På Orange 2 har vi arbetat med fokus på Hållbar utveckling genom att bland annat ha ett miljöperspektiv där vi talat om återvinning och hur vårt agerande som människor kan påverka vår miljö på olika sätt. Detta upplever vi att barnen på olika sätt är nyfikna på och något som vi kommer att arbeta vidare med på olika sätt. Vi arbetar också med matematik och har sett att barnen särskilt har ett intresse för att mäta saker. Inom detta område har vi börjat tala om Vikt och olika begrepp som t.ex. tungt och lätt. Dessutom arbetar vi ständigt med språkutveckling: Hur ser olika bokstäver ut!? Hur låter de och vilken bokstav börjar olika ord på!? Vad heter saker på olika språk!? Även sånger och ramsor är något vi arbetar med på samlingen samt aktiv högläsning där barnen deltar genom att återberätta och genom att få möjlighet att beskriva olika ord vi stöter på. Dessutom fortsätter vi kontinuerligt med vårt arbete med normer och värden och hur vi ska behandla varandra och ta hand om vår gemensamma miljö på förskolan. 

Något annat som vi märker intresserar barnen är digital teknik och några av barnen har t.ex. börjat att prova på Programmering på Lärplattan. Även det är något som vi kommer arbeta vidare med både digitalt och visuellt för att barnen ska få möjlighet att lära sig mer om kod och hur man kan programmera saker att göra på ett visst sätt.

Efter utvecklingssamtalen kommer vi dessutom ha mycket värdefull information som ni vårdnadshavare kan bidra med om barnens intressen som gör att vi kan forma ett spännande projekt att arbeta vidare med! Såhär ser veckorna just nu ut på Orange 2:

 

Tisdagar: Förmiddag Utomhus!

Onsdagar: Utflykt till Skogen! Vi avgår från förskolan ca kl 9.15.

Torsdag: Förmiddag inomhus!

 

Detta är en grund, framöver kommer mer detaljerade pedagogiska planeringar ut med mål och syften. Även på måndagar och fredagar pågår självklart undervisning, men under dessa dagar har personalen även planering och möten vilket gör att vi hjälps åt avdelningsvis! 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: