Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmera med MicroBit

Skapad 2018-11-19 07:21 i Björkvallsskolan Uppsala
Programmera sin microbit
Grundskola 9 Teknik
Med text eller block kan vi programmera en dator eller i detta fall en bit utrustning med ett kretskort (microbit) att göra automatiserade aktiviteter.

Innehåll

Syfte

 Eftersom vi lever i ett digitaliserat samhälle så är grunden för nästan allt programmering av data eller andra produkter som ska på ett automatisk sätt ge en tjänst av något slag. I Lgr11 står det att eleverna ska skapa egna konstruktioner med hjälp av programmering och hur säkerhet kring lagring och skydd av data fungerar.

Lektioner och arbetssätt

Vi kommer fram till 31/1 att arbeta med programmering.

Vi kommer använda oss utav ett häfte med några uppgifter och texter.

Vi kommer se några filmklipp om programmering men främst jobba med praktiska övningar.

Detta skall jag kunna

  • Programmera en microbit
  • Programmera olika produkter
  • Ansvaret för kodning

Examination

Sista uppgiften kommer bli en öppen uppgift där eleverna visar sin kunskaper och får fritt programmera en produkt med microbit, den ska redovisas senast sista tekniklektionen vecka 5. Utöver redovisningen kommer löpande bedömning ske under lektionerna. 

Matriser

Tk
Kunskapskrav teknik åk 7-9

1
2
3
Genomföra arbeten
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Teknikutveckling & drivkrafter
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: