Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomfysik

Skapad 2018-11-19 08:05 i Sommarhemsskolan 7-9 Uddevalla
Främst atomfysik
Grundskola 7 – 9 Fysik Kemi
Atomen, Fusion, Fission och strålning

Matriser

Fy Ke
Atomfysik

Rubrik 1

E
C
A
Atomens uppbyggnad
Känner till atomens olika delar och hur de är placerade. Visar viss förståelse för några av följande begrepp. Atom, proton, neutron, elektron, atomnummer, masstal, isotop, elektronskal, unit, ädelgaser, 2, 8, 18, yttersta skalet.
Känner till atomens olika delar och hur de är placerade. Visar god förståelse för de flesta av följande begrepp. Atom, proton, neutron, elektron, atomnummer, masstal, isotop, elektronskal, unit, ädelgaser, 2, 8, 18, yttersta skalet.
Känner till atomens olika delar och hur de är placerade. Visar mycket god förståelse för följande begrepp. Atom, proton, neutron, elektron, atomnummer, masstal, isotop, elektronskal, unit, ädelgaser, 2, 8, 18, yttersta skalet.
Atomkärnans sammanhållning
Kan förklara någorlunda med hjälp av något av följande begrepp. Starka kärnkraften, svaga kärnkraften, elektromagnetiska kraften.
Kan ge en god förklaring med hjälp av två av följande begrepp. Starka kärnkraften, svaga kärnkraften, elektromagnetiska kraften.
Kan ge en mycket god förklaring med hjälp av de tre följande begreppen. Starka kärnkraften, svaga kärnkraften, elektromagnetiska kraften.
Bohrs atommodell
Kan ge en enkel förklaring som stämmer till viss del med hjälp av några av följande begrepp. Bohr, elektronskal, emission, absorption, kvantfysik, foton, jonisering.
Kan ge en förklaring som stämmer till stor del och använder de flesta av följande begrepp. Bohr, elektronskal, emission, absorption, kvantfysik, foton, jonisering.
Kan ge en korrekt förklaring använder alla följande begrepp. Bohr, elektronskal, emission, absorption, kvantfysik, foton, jonisering.
Fusion
Vet vad ordet fusion betyder och kan använda något eller några få av följande begrepp för att förklara. Fusion, supernova, grundämne, temperatur, tryck, big bang, väte, helium, järn, stjärna.
Vet vad ordet fusion betyder och kan använda flera av följande begrepp för att förklara. Fusion, supernova, grundämne, temperatur, tryck, big bang, väte, helium, järn, stjärna.
Vet vad ordet fusion betyder och kan använda alla följande begrepp för att ge en god förklaring. Fusion, supernova, grundämne, temperatur, tryck, big bang, väte, helium, järn, stjärna.
Fission
Vet vad ordet fission betyder och kan använda något eller några få av följande begrepp för att förklara. Fission, atom, anrika, kedjereaktion, kärnkraft, atombomb, U-238, U-235, kärnenergi, isotop.
Vet vad ordet fission betyder och kan använda några av följande begrepp för att förklara. Fission, atom, anrika, kedjereaktion, kärnkraft, atombomb, U-238, U-235, kärnenergi, isotop.
Vet vad ordet fission betyder och kan använda alla följande begrepp för att ge en god förklaring. Fission, atom, anrika, kedjereaktion, kärnkraft, atombomb, U-238, U-235, kärnenergi, isotop.
Kärnkraftverk
Kan ge en enkel förklaring som stämmer till viss del med hjälp av några av följande begrepp. Styrstavar, reaktor, turbin, generator, kondensor.
Kan ge en förklaring som stämmer till stor del och använder de flesta av följande begrepp. Styrstavar, reaktor, turbin, generator, kondensor.
Kan ge en korrekt förklaring och använder alla följande begrepp. Styrstavar, reaktor, turbin, generator, kondensor.
Halveringstid och Kol-14-metoden
Kan ge en enkel förklaring till båda som stämmer till viss del med hjälp av några av följande begrepp. Halveringstid, radioaktiv, sönderfall, isotop, kol-14, kol-12, levande organismer.
Kan ge en förklaring till båda som stämmer till stor del och använder de flesta av följande begrepp. Halveringstid, radioaktiv, sönderfall, isotop, kol-14, kol-12, levande organismer.
Kan ge en korrekt förklaring till båda och använder alla följande begrepp. Halveringstid, radioaktiv, sönderfall, isotop, kol-14, kol-12, levande organismer.
Tre joniserande strålningar
Kan med hjälp av några av följande begrepp ge en enkel förklaring till de tre strålningstyperna som stämmer till viss del. Alfastrålning, betastrålning, gammastrålning, jon, joniserande, radioaktiv, heliumkärna, elektron och elektromagnetisk strålning.
Kan med hjälp av de flesta av följande begrepp ge en förklaring till de tre strålningstyperna som stämmer till stor del. Alfastrålning, betastrålning, gammastrålning, jon, joniserande, radioaktiv, heliumkärna, elektron och elektromagnetisk strålning.
Kan med hjälp av alla följande begrepp ge en korrekt förklaring till de tre strålningstyperna. Alfastrålning, betastrålning, gammastrålning, jon, joniserande, radioaktiv, heliumkärna, elektron och elektromagnetisk strålning.
Skadlig/nyttig strålning
Kan med hjälp av några av följande begrepp ge en enkel förklaring till både skadlig och nyttig strålning som stämmer till viss del. Röntgen, cancer, arvsmassa, kosmisk strålning, strålning från jorden, strålning från oss själva, radioaktivt nedfall.
Kan med hjälp av de flesta av följande begrepp ge en förklaring till både skadlig och nyttig strålning som stämmer till stor del. Röntgen, cancer, arvsmassa, kosmisk strålning, strålning från jorden, strålning från oss själva, radioaktivt nedfall.
Kan med hjälp av alla följande begrepp ge en korrekt förklaring till både skadlig och nyttig strålning. Röntgen, cancer, arvsmassa, kosmisk strålning, strålning från jorden, strålning från oss själva, radioaktivt nedfall.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: