Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKAPA EN AFFÄR

Skapad 2018-11-19 09:31 i 200271 Förskolan Tåget Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
I sin fria lek har barnen lekt mycket affär, dom har köpt och handlat av varandra. Därmed ska vi tillsammans skapa och konstruera en egen affär som sedan kan användas i leken.

Innehåll

Våra tankar - Hur och varför?

I vårt skapande och konstruerande av en egen affär till avdelningen kommer barnen att få prova på att använda färg på en stor kartong. I sitt utforskande av färg kommer de att få använda hela kroppen. Det kommer erbjudas stora penslar och rollers tillsammans med färgen. Genom att få måla stort ger vi barnen fler upplevelser och erfarenheter av att måla och upptäcka färg.

Under arbetet med att sätta färg på affären kommer barnen också få prova material som silkespapper och lim tillsammans, vilket ger dem möjlighet att utforska vilka egenskaper lim har och hur det fungerar tillsammans med olika material. Genom att få prova på olika material ger vi barnen olika upplevelser av att skapa och konstruera.

När de sedan kommer att få leka med och i den affär vi tillsammans har skapat, ger vi dem erfarenheter och möjligheter att upptäcka att vi kan bygga och konstruera något som vi sedan har användning för i leken.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
    Lpfö98 Rev. 2016

Matriser

SKAPA EN AFFÄR

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: