Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema lek: Utforska vatten

Skapad 2018-11-19 09:36 i 200271 Förskolan Tåget Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Detta tema är en del av enhetens leksatsning där fokus ska vara barnens fria lek. Vi ska i temat utmana och berika barnens lek, samt ge dem nya erfarenheter och upplevelser i leken.

Innehåll

Våra tankar - Hur och varför?

I en av lekgrupperna visar barnen stort intresse för risbordet. De leker många tillsammans och de samspelar kring bordet. Barnen häller, öser, fyller mått och känner. Material som finns vid risbordet så som mått och olika geometriska 3D-former kommer också att finnas vid vattenbordet för att ge barnen förutsättningar att utforska vatten på samma sätt som de gör vid risbordet. Fokus kommer att vara på att utforska volym, vikt, likheter och skillnader och känsel med kroppen som redskap. Vi kommer att fortsätta med arbeta med vattenbordet vid flera tillfällen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: