Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pennställ

Skapad 2018-11-19 10:01 i Hamburgsundskolan Tanum
Vi gör ett pennställ med egen designad plywoodfigur
Grundskola 3 Slöjd

Genom att göra ett pennställ av en furubräda kommer du att lära dig använda olika verktyg på ett säkert sätt. Vara lite påhittig och designa en egen figur i plywood.

Innehåll

Skolans värdegrund och uppdrag.

Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas.

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

 

Övergripande mål och riktlinjer

Kunskaper.

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former

 

Kursplanens syfte

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

 

 

Hur undervisningen kommer att gå till

Vi börjar lektionerna med genomgång av dagens uppgifter viktigt är då att vara en god lyssnare om saker är otydliga ställ frågor.

Genomgång hur man arbetar säkert med olika verktyg och maskiner

Eget arbete, uppstår svårigheter fråga i första hand en klasskamrat sedan lärare.

Dessa förmågor kommer att bedömas

Värdegrundande förmågor:

  • Att vilja lära sig nya saker.
  • Att  göra sitt bästa för varje tillfälle.
  • Att hjälpa varandra.
  • Att dela med sig till varandra av bland annat kunskap och tid.
  • Att uppträda på ett säker sätt i slöjdsalen

Begreppslig förmåga:

  • Förstå vad ord och begrepp betyder.
  • Benämna verktyg och materiel med rätt namn.

Kommunikativ förmåga:

  • Kunna berätta vad man tycker så att andra förstår.
  • Berätta varför man tycker som man tycker.

Analysförmåga:

  • Jämföra saker hur de är lika eller olika varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: