Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vatten

Skapad 2018-11-19 10:12 i Påskagängets skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska SO (år 1-3) Bild Musik
"Det är samma vatten nu som då allting bara liksom flyter på, du kanske tror att jag pratar strunt men vattnet går bara runt runt runt" (Samma vatten från Vattenmannen och Speed). Vad betyder det och hur då? Vi tar reda på det och mycket mer under höstterminen då vi arbetar med tema vatten.

Innehåll

Förankring i kursplanen:

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

Innehåll:

Inledningsvis av vårt tema kommer du att få uppleva och göra saker som kanske leder in dina tankar på det tema vi ska arbeta med under läsåret, nämligen vatten. Under några dagar den första skolveckan får du bland annat skapa, måla, blåsa och hälla.

I början av terminen kommer vi också att åka på utflykt till havet. Där får du uppleva, se och känna närheten till havet och bäcken. Vi samlar saker på stranden, kanske snäckor, stenar, krabbskal och annat som du hittar. Du får sjösätta egenhändigt vikta pappersbåtar i bäcken och observera hur de flyter och tar fart i det strömmande vattnet.

Vi gör en gemensam tankekarta om vad vi tänker kring vatten och vad vi vill veta mer om.

Vad arbetar vi med fram till höstlovet? 

Strandfynd

Vattnets kretslopp

      Olika vattenflöden

      Regnvatten-uppsamlare

      Experiment med vatten och salt

      Experiment med kretslopp i glasburk

      Experiment med avdunstning

      Stor bläckfisk där vi samarbetar, mäter, delar på hälften, klipper och använder vår fantasi.

      Regnbågar med sockermålning

      Bild med eleven själv och ett paraply

      Gemensam bild vattendroppe

 

Hur ska vi lära oss?

-Vi tittar på film.

-Vi sjunger tillsammans.

-Vi lyssnar på saga.

-Vi spelar spel som handlar om olika vattenflöden.

-Vi samtalar och sammanfattar våra upplevelser i gemensamma texter. 

-Vi skapar förklarande bilder med text.

-Vi samarbetar kring problemlösning och konstruktion, då vi bygger regn-vattenuppsamlare.

-Vi skapar en Temabok där vi dokumenterar och sparar det vi arbetat med.

-Vi experimenterar och dokumenterar det vi undersöker i rapporter.

 

Hur får du visa vad du kan?

Genom att delta aktivt på lektionerna

Redovisning och utställning

Dokumentation i temaboken

Samarbete, samtal och diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: