Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och enheter - Kapitel 3

Skapad 2018-11-19 10:31 i Högalidsskolan Stockholm Grundskolor
En pedagogisk planering över arbetet med kapitel 3 i Prima Formula 4.
Grundskola 4 Matematik
Mellan vecka 48-3 kommer vi att arbeta med kapitel 3 i Formula som handlar om tal och enheter. Eleverna kommer både arbeta laborativt och teoretiskt, självständigt och i grupp.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är:
- att kunna lösa problem med olika strategier och kunna värdera strategierna
- att kunna använda matematiska begrepp och se sambandet mellan dem
- att kunna använda matematikens uttrycksformer när man samtalar om beräkningar och slutsatser

Konkretiserade mål

Du kommer lära dig att:
- jämföra föremåls volymer och välja lämpliga enheter
- jämföra föremåls vikter och välja lämpliga enheter
- använda tal i decimalform
- avrunda tal samt göra överslag i additioner och subtraktioner
- visa olika sätt att lösa problem och bedöma svarens rimlighet

Undervisningen

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar där vi tränar på olika matematiska strategier samt hur man formulerar lösningar muntligt och skriftligt. Vi kommer också bedöma rimligheten i vårt svar.

Du kommer att arbeta enskilt och ibland tillsammans med en kamrat i Formula 4 för att befästa dina kunskaper. Andra läromedel och uppgifter kommer också att användas.

Du kommer att arbeta laborativt för att konkretisera de nya begrepp vi stöter på och därefter blir arbetet mer teoretiskt.

Du kommer att göra en diagnos under arbetets gång, som kommer att visa om du behöver träna mer på grundläggande begrepp eller om du behöver extra utmaning.

Bedömning

Jag bedömer hur väl du kan:
- jämföra föremåls volymer och välja lämpliga enheter
- jämföra föremåls vikter och välja lämpliga enheter
- använda tal i decimalform
- avrunda tal samt göra överslag i additioner och subtraktioner
- visa olika sätt att lösa problem och bedöma svarens rimlighet

Detta gör jag genom en diagnos.
Jag bedömer dig även under lektionstid när du för ett matematiskt resonemang tillsammans med mig eller med klasskamrater.

När vi är klara med arbetsområdet kommer vi göra en kunskapskontroll där du kan visa var du kan och bedöms utifrån matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
    Ma
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Ma
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
    Ma
  • föra och följa matematiska resonemang, och
    Ma
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
    Ma
  • Centralt innehåll
  • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
    Ma  4-6
  • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
    Ma  4-6
  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
    Ma  4-6
  • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
    Ma  4-6
  • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
    Ma  4-6
  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
    Ma  4-6

Matriser

Ma
Tal och enheter

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Förmågan att jämföra föremåls volymer och välja lämpliga enheter
Du kan inte avgöra vad som har störst volym. Du behöver mycket stöd från läraren
Du kan avgöra vad som har störst volym av olika föremål om du får använda något hjälpmedel (t ex en måttsats). Du kan oftast mäta ett föremåls volym och ange den i hela liter eller deciliter.
Du kan avgöra vad som har störst volym av olika föremål. Du kan mäta ett föremåls volym och ange den i hela liter eller deciliter.
Du kan avgöra vad som har störst volym av olika föremål. Du kan mäta ett föremåls volym och ange den i hela liter, deciliter, centiliter eller milliliter. Du kan växla mellan olika enheter.
Förmågan att jämföra föremåls vikter och välja lämpliga enheter
Du kan inte avgöra vad som har störst vikt. Du behöver mycket stöd från läraren.
Du kan avgöra vad som har störst vikt av olika föremål om du får använda något hjälpmedel (t ex en våg). Du kan oftast mäta ett föremåls vikt och ange den i hela kilo.
Du kan avgöra vad som har störst vikt av olika föremål. Du kan mäta ett föremåls vikt och ange den i hela kilo.
Du kan avgöra vad som har störst vikt av olika föremål. Du kan mäta ett föremåls vikt och ange den i hela kilo, hekto och gram. Du kan växla mellan olika enheter.
Förmågan att använda tal i decimalform
Du kan inte använda tal i decimalform. Du behöver mycket stöd från läraren.
Du är osäker när du ska använda tal i decimalform.
Du kan oftast lösa en uppgift med decimaltal.
Du är helt säker när du löser uppgifter med tal i decimaltal och du kan redovisa din skriftliga räknemetod tydligt.
Förmågan att avrunda tal samt göra överslag i additioner och subtraktioner
Du kan inte avrunda tal och göra överslag. Du behöver mycket stöd från läraren.
Du är osäker när du ska avrunda tal och göra överslag.
Du kan oftast avrunda tal och göra överslag.
Du är säker när du avrundar tal och gör överslag.
Förmågan att visa olika sätt att lösa problem och bedöma svarens rimlighet
Du behöver alltid hjälp med att förstå frågan och välja rätt metod/räknesätt vid problemlösning. Du kan inte se om svaret är rimligt.
Du behöver ofta hjälp med att förstå frågan och att välja rätt metod/räknesätt vid problemlösning. Du har svårt att se om svaret är rimligt.
Du väljer oftast rätt metod/räknesätt vid problemlösning. Du kan oftast se om svaret är rimligt.
Du känner dig säker och väljer alltid rätt metod/räknesätt vid problemlösning. Du kan se om svaret är rimligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: