Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplanering - skogsskåpet

Skapad 2018-11-19 10:43 i Solbacka förskola Norrtälje
Mall för planering av det enskilda undervisningstillfället, utifrån tidigare utvalda mål.
Förskola
Vi inreder ett tittskåp utifrån avdelningens projekt, återkopplar till bilder från skogen och väver in former som har fokus sedan en tid tillbaka.

Innehåll

Vilka didaktiska frågor skall göras, Vad, Hur, Varför?

 

 • Vilka tidigare erfarenheter/kunskaper har barnen utifrån sina förmågor - hur vet vi det?

          Barnen har mött begreppen triange, cirkel, rektangel och kvadrat i olika undervisningstillfällen och i utbildningen i stort. 

 • Vad förväntas för resultat?

          Att barnen tillsammans reflekterar och kommer överens om vad de vill illustrera utifrån projektet och det fokus på former som finns på             avdelningen och skapa något utifrån detta.

 • Var ska vi vara? (Miljö, rum, plats?)

           I hallen utanför Månen Vit, samt i Solenateljen. 

 • Vilket material ska användas?

          Det material barnen kommer fram till att de vill arbeta med.

 • Hur ska aktiviteten/uppgiften/utmaningen presenteras? Med vilket förhållningssätt? Med bilder från skogen som stöd samlas vi och funderar över hur vi utifrån ”Jag vill göra tillsammans” kan synliggöra; - Vad som finns i skogen? Vad barnen är nyfikna på i skogen? - Vad kan vi göra tillsammans

Kopplingar till läroplanen

 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: