Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Familj och vänner, Kurs B, Sfi Halmstad

Skapad 2018-11-19 11:18 i TestKomvux Halmstad
Vuxenutbildning Svenska för invandrare
Vi ska träna på ord som handlar om dig, din familj och dina vänner m.m. Vi ska träna på att lyssna, skriva, läsa och tala om dig, din familj och dina vänner.

Innehåll

ARBETE

SYFTE

Detta läser du för att öka din språkliga kommunikativa förmåga.

 

TID

5 veckor

 

MÅL

Efter 5 veckor har du utvecklats i att kunna::

* skriva enkla texter om dig, din familj och dina vänner . ex. brev, meddelanden.

* läsa och förstå enkla texter om dig, din familj och dina vänner .

* tala och samtala om dig, din familj och dina vänner .

* förstå enkla samtal om dig, din familj och dina vänner (höra). 

 

HUR?

Tillsammans, i grupp och själv.

Med dator, utan dator.

 

VAD?

Familj och vänner

 

BEDÖMNING

Test i skriva, läsa, tala och/eller höra.

Matriser

SFI
Bedömningsmatris för tala i kurs B, Sfi Halmstad

Tala

  • SFI  E   Eleven deltar i enkla samtal om välbekanta ämnen genom att framföra och reagera på påståenden, åsikter och önskemål samt ställa och besvara frågor på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  • SFI  E   Eleven berättar i enkel form om personliga erfarenheter och välbekanta personer, platser och händelser. Eleven uttrycker sig begripligt och till viss del sammanhängande. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt några strategier för att göra sig förstådd.
E - Godkänd
Du kan prata, med hjälp, om dig själv och __________.
Du pratar lite om ditt liv, andra personer, tider och platser.
Du pratar om det du ska prata om.
Läraren förstår det mesta av vad du säger.
Du tar hjälp av kroppsspråk och frågor när du behöver.
Du pratar ofta om en sak i taget.
Du har tillräckligt med ord för att prata om _______ .
Du har oftast med verbet på rätt plats.
Du använder oftast rätt verbform.
Du säger oftast långa ljud på rätt ställen i de flesta orden och fraserna.
Du använder oftast rätt vokaler på rätt plats.

SFI
Bedömningsmatris för skriva i kurs B, Sfi Halmstad

Skriva

  • SFI  E   Eleven skriver enkla och begripliga korta meddelanden, hälsningar och texter om sig själv och upplevda händelser. Eleven skapar i huvudsak fungerande sammanhang. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt några strategier för skrivande.
E - Godkänd
Du skriver en text där mycket handlar om vad läraren frågar efter.
Du skriver med ett enkelt språk så att läraren förstår det mesta av det du skriver.
Du skriver ofta om en sak i taget.
Du skriver lite om personer, tid och plats/situation.
Du har tillräckligt med ord för att skriva _______ .
Du skriver ofta med rätt ordföljd (V2)
Du skriver ibland med rätt verb- och substantivform.
Du stavar så att läraren förstår det mesta av det du skriver.
Du använder ofta stor bokstav och punkt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: