Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 4-6

Skapad 2018-11-19 11:21 i Brearedsskolan Halmstad
Planering för åk 5 i Teknik, "Vad är teknik?" Puls Teknik.
Grundskola 5 Teknik
I detta område ska du bl. a lära dig om teknik i din vardag och du ska få utveckla egna tekniska idéer och lösningar. Du lär dig olika begrepp som passar i tekniken.

Innehåll

Konkretiserade kunskapskrav:

 • Du kan göra enkla tekniska modeller och/ritningar.
 • Du kan använda ord och begrepp på ett i huvudsak korrekt sätt.
 • Du kan diskutera om det är bra eller dåligt med en viss teknik.
 • Du kan beskriva vanliga tekniska saker, hur de är gjorda och hur de fungerar i stora drag.
 • Du kommer med egna förslag på lösningar till olika utmaningar.
 • Du kan se hur teknik har förändrats och förstår varför.

 

Dina kunskaper blir bedömda genom:

 • Konstruktion, praktisk och digital.
 • Deltagande i diskussioner och hur du kan komma med egna förslag till lösningar.
 • Skriftliga och muntliga aktiviteter och uppgifter på lektionerna.

 

Arbetssätt och arbetsformer:

Vi har gemensamma genomgångar, vi arbetar i par, grupp och enskilt.

Vi använder oss av Boken om Teknik, läser texter gemensamt och arbetar med frågor till textens innehåll.

Vi gör konstruktioner, både i teorin och "på riktigt".

Vi ser filmer kopplade till området.

Vi använder oss av digital teknik , tex. Padlet samt fotar och filmar med Ipad.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik

Teknik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva tekniska lösningar och använda begrepp
Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion med något teknik begrepp.
Eleven kan på ett utvecklat sätt förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion med några tekniska begrepp.
Eleven kan på ett välutvecklat sätt förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion med flera tekniska begrepp.
Genomföra utvecklingsarbeten
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentationer och skisser
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: