Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inför NP åk 9 nya elever

Skapad 2018-11-19 12:05 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola F – 9 Matematik
Nu ska vi knyta i hop matematiken på högstadiet

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 • lösa matteproblem
 • använda ord och begrepp
 • välja lämplig sätt att lösa enkla uppgifter
 • samtala kring matteuppgifter
 • diskutera  om lämpligt sätt att lösa uppgifter samt om svaret är rimligt

 Så här ska vi arbeta...

         Vad?

  • Grundläggande begrepp och moment inom
  • Taluppfattning
  • geometri
  • bråk och procent
  • algebra

          Hur?

Det mesta finns på kap 5 åk 9; Genrepet sid 134-191

  • Stenciler
  • Filmer/studi.se
  • Diskussioner
  • Gruppuppgifter
  • lärobok. 

            När?

Bedömningen sker skriftligt och/eller muntligt

 

 

 • Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • löser problem i bekanta situationer.
 • resonerar om val av tillvägagångssätt, resultatets rimlighet samt om du kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
 • Använder grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt om du kan visa genom att använda dem.
 • beskriver olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer.
 • växla mellan olika uttrycksformer samt relationerna dem emellan.
 • löser rutinuppgifter.
 • har förståelse för matematiska symboler och matematiska uttryck.
 • redovisar uppgifter tydligt och strukturerat samt din delaktighet vid diskussioner.

Matriser

Ma
Matematik förmågor 2013

Förmågor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Kan formulera och lösa enkla problem med hjälp av matematik
Kan formulera och lösa enkla problem med hjälp av matematik, kan även formulera och lösa enklare vardagsproblem med hjälp av matematik
Kan formulera och lösa problem från bekanta situationer, använder oftast metoder som fungerar relativt väl
Kan formulera och lösa problem från bekanta situationer eller vardagsproblem, använder oftast strategier och metoder som fungerar väl
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Kan använda enkla matematiska begrepp samt se enkla samband mellan olika begrepp
Kan använda matematiska begrepp och ser sambanden mellan dem
Kan använda och ofta analysera begrepp och samband mellan begrepp på ett ganska säkert sätt (förtroendefullt)
Kan använda och analysera begrepp och samband mellan begrepp på ett säkert sätt (förtroendefullt)
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Kan lösa enkla rutinuppgifter när det finns ett färdigt exempel att utgå ifrån
Kan lösa enkla rutinuppgifter som lärts vid ett tidigare tillfälle
Läser rutinuppgifter på ett säkert sätt, väljer väljer oftast lämpliga metoder
Löser rutinuppgifter på ett säkert sätt med klara och tydliga redovisningar
Föra och följa matematiska resonemang
Kan med viss hjälp resonera runt enkla problemuppgifter
kan resonera runt enkla problemuppgifter i ett led
Kan utföra och och förstå ett matematiskt resonemang runt problem som löses i flera led
Kan utföra och förstå matematiska problem som löses i flera led på ett säkert sätt
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Kan föra enkla diskussioner med enkla uttryck vid matematisk problemlösning
kan föra enkla diskussioner med matematiska uttryck
Kan föra diskussioner i flera led, använder oftast korrekta matematiska uttryck
Kan föra diskussioner i flera led, använder korrekta matematiska uttryck
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: