Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi skapar egna barnböcker

Skapad 2018-11-19 12:26 i Akalla Grundskola F-9 Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Bild Svenska
I detta arbetsområde samtalar vi om barnböcker. Deras syfte, mottagare och textdrag. Vi arbetar med att planera och skriva en egen kort barnbok.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med?

Syfte med detta arbete är att eleverna blir medvetna om syfte och mottagare samt typiska textdrag av olika typer av texter (i detta fall avser det barnböcker). Syftet är även att eleverna får kunskap om hur man planerar och bygger upp en text. Eleverna ska även få träning i att arbeta kreativt genom att skapa sina egna barnböcker. Arbetet syftar även till att ge eleverna möjlighet att förtrogna sig med digitala hjälpmedel (i detta fall ett skrivverktyg på ipad). Arbetet ska även ge eleverna möjlighet att arbeta med ämnet bild då de själva ska skapa passande bilder till deras barnbok.

Tidsplan

Vecka 46-51

Hur ska vi arbeta?

Lektion 1, 60 minuter

Arbetet inleds under barnboksveckan. Jag börjar med att ta reda på eleverna förkunskaper om barnböcker. Eleverna får berätta allt de kan om barnböcker, vad det är, varför de finns, hur texterna brukar se ut, varför det finns bilder, nämna några kända barnboksförfattare. Jag ställer stöttande frågor under samtalet. Det eleverna säger tar vi upp på tavlan i form av en tankekarta.

Därefter får eleverna välja varsin kort berättelsebok som de ska läsa och skriva en bokrecension till. Vi går därför igenom vad en bokrecension är, varför de finns och hur de ska skrivas (se bilaga bokrecension).

Lektion 2, 60 minuter (halvklass)

Vi går igenom hur en berättande text är uppbyggd. Vi samtalar om händelseförloppet i berättande texter. Vi tar upp att texterna ska innehålla en början, ett problem och lösning.

Vi samtalar om huvudkaraktärer och vad det innebär.

Vi går igenom hur en barnbok kan börja på olika sätt. Jag visar då ett dokument på smart boarden (se bilaga Början på barnbok) som kan hjälpa dem komma igång med skrivandet.

Därefter får eleverna ett varsitt papper med en förberedd tankekarta som de ska fylla ut (se bilaga Tankekarta Barnbok). De ska nu planera för en egen barnbok. De ska bestämma en titel, en huvudkaraktär, en början, ett problem och en lösning. Detta fylls in i tankekartan i form av stödord.

Jag går runt och lyssnar på elevernas planeringar. Här ger jag de formativ återkoppling, hjälper de formulera sig och hitta på idéer. När jag godkänt planeringen får de sätta gång och skriva.

Lektion 3, 60 minuter

Under denna lektion har vi en kort genomgång om appen "book creator". Jag visar de hur de ska införa bilder. Jag förklarar att de i sitt arbete minst ska skriva två kapitel (de kan vara korta) och införa två bilder som de själva har ritat. Bilderna ska stärka textens innehåll.

När eleverna fått sina planeringar godkända får de jobba med sina ipads i appen "book creator". Här börjar de skriva sin berättelse. Jag förklarar att målet är att eleverna ska skriva en berättande text som är lätt för läsaren att följa. Texten ska följa skrivreglerna och den berättande textens händelseförlopp. Jag tar fram dokumentet "Början på en barnbok" på smartboarden som hjälp för att komma igång.

 Jag går runt och ger formativ återkoppling.

Lektion 4-10, 60 minuter styck

Eleverna fortsätter fram till näst sista svensklektionen innan jullovet att skriva på sina berättelser. Jag upprepar händelseförloppet i början av varje lektion.

Lektion 11, 60 minuter

Jag förbereder innan och skriver ut elevernas böcker. Alla i klassen ska få läsa någon annans bok. Efter att de har läst ska de skriva en bokrecension.

Vad ska du lära dig och hur ska dina kunskaper bedömas?

I detta arbete bedöms eleverna i deras förmåga att bygga upp en berättandetext. Kravet är att skriva korrekta meningar med stor bokstav och punkt. De ska följa den berättande textens händelseförlopp, de ska ha en huvudkaraktär och de ska minst skriva två kapitel. De ska även infoga två egna bilder i sin text på lämpligt ställe. Bilderna ska stärka texten.

I arbetet får eleverna även träning i att bedöma andras texter i sina bokrecensionen. Utifrån deras två bokrecensioner har jag även möjlighet att bedöma deras läsförståelse. I recensionen får de möjlighet att redogöra för handling och förklara vem huvudkaraktären är. Eleverna får sumativ återkoppling på sina recensioner. 

Jag gör en sumativ bedömning när texten är klar där övergående kriterier kontrolleras. Under arbetets gång går jag runt i klassrummet och ger eleverna formativ bedömning. Jag påminner dem då om skrivreglerna, hjälper dem fylla ut sina texter och bedömer om bilderna passar textens innehåll. Detta får de en direkt muntlig återkoppling på.

Den sumativa bedömningen får de skriftligt. Jag kommer då skriva ett antal rader till varje elev om deras bok. Där kommer jag lyfta styrkorna i texten och några utvecklingsområden.

Utvärdering

När alla texter är klara kommer jag genom att plocka glasspinnar be varje elev säga någonting om detta skrivarbete. De får berätta vad de tyckte var bra och mindre bra med arbetet.

Uppgifter

 • En uppgift kopplad till arbetsområdet

 • Tankekarta Barnbok

 • Början på en barnbok

 • Bokrecension

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
  SvA   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  SvA   3
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  SvA   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: