👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Styr- och reglerteknik ht 18 HeStr

Skapad 2018-11-19 12:35 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Teknik

Innehåll

Mål och Bedömning

1.     Övergripande Mål

Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förut­sättningar att utveckla sin förmåga att :

- kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

- kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation,    skapande och lärande

- identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

- använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer                                                                                                                                                          (Skolverket Lgr 11)


2. Kunskapskrav
Se matrisen

Områdesbeskrivning

Centrala innehållet:

 • Styr– och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.

 • Grundläggande elektronik och elektroniska komponenter, till exempel lysdioder och enkla förstärkare.

 • Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av pneumatik eller elektronik.

 

1.     Du skall kunna:

 • Kunna ge exempel på hur tekniska lösningar överför kraft och rörelser

 • Kunna ge exempel på styr- respektive reglerteknik från vardagen

 • Kunna skapa en enkel konstruktion för styrning och reglering med hjälp av NXT robot

 • Kunna visa på någon likhet och skillnad mellan olika elektronikkomponenter

 • Kunna visa med ett exempel på hur utvecklingen av ex transistorn, lampan, IC-kretsen påverkat utvecklingen

 

2.     Metod för att nå målen:

Vi kommer att arbeta med NXT robotar. Där vi lär oss programmera och då träning i att utvärdera lösningar och finna på bättre lösningar tränas.

Vi kommer ha teorigenomgångar med diskussioner.

Vi kommer arbeta med elektroniklådor där träning i att konstruera olika tekniska system inom elektronik tränas.  

 

Undervisning

Se separat planering som finns på Fronter där veckoplanering, läxor mm finns angivet.

Visa lärande

Du kommer få möjligheter att genom muntliga diskussioner på lektionerna, skriftligt prov och genom praktiskt arbete visa på vilka kunskapskrav som du uppfyllt. 

Uppgifter

 • Teknikhistoria - Elektronikartefakt

 • Styr- och reglerteknik

 • Inlämning: Teknikhistoria

Matriser

Tk
Styr och reglerteknik HeStr

E
C
A
Begrepp och samverkan
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Tekniska systems historiska utveckling
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen
Föra resonemang
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Tk
Teknikhistoria - Elektronikartefakt

E
C
A
Begrepp och samverkan
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Tekniska systems historiska utveckling
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen
Tekniska lösningars konsekvenser
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.