Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordförståelse, läsa & skriva

Skapad 2018-11-19 12:47 i Lummerskolan Halmstad
Grundsärskola 4 – 6 Kommunikation
Vi tränar på ordförståelse, bokstavsljud och på att lyssna på böcker.

Innehåll

Syfte

 • Utveckla sin förmåga att känna igen bokstäver.
 • Utveckla sin förmåga att koppla bokstavsljud till bilder.
 • Utveckla sin förmåga att läsa enkla ord.
 • Utveckla förmågan att tolka ordbilder och tecken.
 • Utveckla intresse för enkla böcker med text och bilder.
 • Utveckla förmåga att använda digitala verktyg för att forma ord självständigt.

Genomförande

 • Öva i 1-1-situationer.
 • Träna på bokstävernas namn och bokstavsljud.
 • Lyssna på när personal läser enklare böcker och kunna utföra uppgifter om boken efteråt.
 • Läsa enkla ord och para ihop orden med bilder.
 • Känna igen ord via appar/program på ipaden/datorn
 • Träna på att skriva egna enkla ord med digitala hjälpmedel


Bedömning

 • Visar intresse och hänger vid bokläsning och andra liknande aktiviteter
 • Jag deltar aktivt i att para rätt bild till ord eller sätter rätt bokstav där de saknas i ett ord.
 • Jag medverkar och bidrar när vi utför uppgifter.
 • Jag medverkar till att skriva ord med hjälp utav digitala hjälpmedel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, sagor och myter.
  KOM  4-6
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  4-6
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  4-6
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  4-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.
  KOM  4-6
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner, såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar och sökmotorer på internet.
  KOM  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.
  KOM  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: