Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Grund delkurs 3

Skapad 2018-11-19 15:09 i Norrtälje Komvux Norrtälje Komvux
Vuxenutbildning Matematik
Undervisningen i kursen matematik inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleven möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband. Delar från centralt innehåll (Skolverket) • Tal i bråk- och decimalform samt deras egenskaper och användning i vardagliga situationer. • Positionssystemet för tal i decimalform. • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform. • Tal i procentform och deras användning i vardagliga situationer. • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer. mm.

Innehåll

Aktivera dina studier

Likabehandlingsplan för NKV

 

 

Arbetsgång i kursen

1.     Läs texterna i boken med eftertanke (Genomgångar)

2.     Räkna, (skriv av) exemplen med grön färg.
Då övar du även på att redovisa dina uppgifter
.

3.     Arbeta med uppgifter enligt din tidsplan, sätt av ca. 2-3 timmar att
arbeta hemma med uppgifter varje dag.

4.     Rätta dina uppgifter med hjälp av facit.

5.     Räkna testerna på rutpapper och lämna till läraren.
Repetera vid behov.

6.     Räkna Träna-mera uppgifter vid behov

7.     Var aktiv i enskilda och gemensamma diskussioner på lektionen.

8.     Läs på Sammanfattning och de två testen i slutet av avsnittet innan du gör prov.

9.     Gör prov på momentet på lektionen, planera om möjligt dina prov till må eller on,
eftersom vi samläser med Ma1b torsdag förmiddag .

Resultat och kommentarer till prov lämnas muntligt och skriftligt efter avslutat test/prov.


Följande utrustning behövs: Rutblock, Vass blyertspenna eller stiftpenna
Enklare räknare kan lånas

Schema:        Måndag                              Onsdag                               Torsdag

                      13:00 – 15:00                     09:00 – 11:00                     09:00 – 12:00
                      Henderson                          Henderson                          Henderson

Ma-stöd Fre 11-12 Henderson

lars-erik.berg@norrtalje.se, 0176/718 91 (maila helst, är oftast i kurslokal) 

I en mindre del av kursen får du öva på multiplikationstabellen om du inte kan den redan.
Öva på multiplikationstabell
1. Multiplikationstabell, välj nivå
2. Spelvariant
2. Hela tabellen på tid 

 

Här kan du hitta inspelade lektioner till flertalet delar i kursen
För delkurs 1 - 2 välj åk 4-6,
För delkurs 3 - 4 åk 7-9.
Filmavsnitten motsvarar på ett ungefär innehållet i  matematik för grundläggande VUX

Du kan först läsa genomgångar och
sedan se en genomgång av lärare på film

www.matteboken.se

Uppgifter

  • Multiplikationstabell

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: