Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sammansättningstekniker

Skapad 2018-11-19 15:12 i Fyrklöverskolan Hedemora
T ex. skrin,nyckelskåp eller skåp med dörr och hyllor med bakstycke m.m. Slutresultatet ska innehålla :geringssågning,foglimning, sammansättning med plugg eller skruv,monterade gångjärn, egna eller färdiga,någon form av ytbehandling
Grundsärskola F – 9
Till din hylla/förvaring/skåp

Innehåll

målet med undervisningen är att du med handledning

 • utvecklar förmågan att planera och genomföra en egen idé (från idé till färdig produkt)
 • utvecklar din kreativitet/skapande, t.ex. känsla för färg och form
 • utvecklar din förmåga att välja och hantera olika verktyg, metoder etc.
 • drar lärdom av tidigare erfarenheter i din slöjdprocess
 • utvecklar din förmåga att bedöma ditt arbete, både under tiden och efter avslutat arbete
 • utvecklar din självständighet i slöjdprocessen

Såhär kommer vi att arbeta :

Vi kommer under terminen att arbeta med följande arbetsområden:foglimmning, enklare karvsnittsmetoder för personligt uttryck, olika typer av sammansättningstekniker ,montering av gångjärn och enklare låsanordningar samt olika val av ytbehandling .

Se information kring respektive arbetsområde om t.ex. tekniker, material m.m . i information via böcker och Internet.

Detta kommer vi att bedöma, med stöd och handledning :

 • din förmåga att utveckla och genomföra en idé
 • din förmåga att skapa (känsla för färg och form etc)
 • din förmåga att välja och hantera(använda) olika metoder och verktyg i ditt slöjdande
 • din förmåga att reflektera kring och dra lärdom av tidigare erfarenheter
 • din förmåga att reflektera både i slöjdprocessen över ditt arbete och arbetssätt, samt efter avslutat arbete 
 • din självständighet i slöjdprocessen


Din redovisade slutprodukt ska uppfylla angivna förutsättningar

Matriser

Arbetsområdet: ”Förvaring”, konstruktionsuppgift för år 9,(T ex. skrin, nyckelskåp eller skåp med dörr och hyllor med bakstycke m.m. Övningen ska/kan innehålla : geringssågning, foglimning,

nivå 1
nivå 2
nivå 3
nivå 4
Idé
Presentera sin idé, rita skiss, göra ritning
Behöver utveckla förmågan att presentera idéer, skisser, ritningar.
Kan med handledning presentera idéer, skisser, ritningar.
Kan presentera idéer, skisser, ritningar.
Kan presentera idéer, skisser, ritningar så att alla förstår hur slutprodukten skall se ut och fungera.
Färg, form, funktion
Behöver utveckla förmågan att välja färg och form.
Skapar föremål och kommenterar val av färg och form.
Skapar föremål med personligt uttryck och motiverar val av färg och form.
Skapar medvetet föremål med personligt uttryck med hjälp av färg, form, proportioner, yta och struktur.
Materialval
Behöver utveckla förmågan att välja och motivera lämpligt material.
Klarar med handledning att välja lämpliga material men har svårt att motivera valet.
Klarar ofta av att välja lämpliga material och kan ofta motivera valet.
Kan självständigt välja och motivera vilka material som ska användas.
Miljö och ekonomi
Miljöaspekter; globalt, produktion, bearbetning, transport, återvinning och kostnader
Behöver utveckla kunskapen om material och dess miljöaspekter och kostnader.
Kan beskriva sina val av material utifrån miljöaspekter och kostnader.
Kan förklara sina val av material utifrån miljöaspekter och kostnader.
Kan reflektera över och argumentera för val av material utifrån miljöaspekter och kostnader.
Teknikval
Behöver utveckla kunskap om olika tekniker för att välja rätt metod för arbetet.
Har kännedom om olika tekniker och genomför dem praktiskt med handledning.
Har kunskaper om olika tekniker och behärskar dem praktiskt.
Har goda kunskaper om olika tekniker och behärskar dem med mycket gott slutresultat.
Ansvar
Behöver utveckla förmågan att ta ansvar för det egna arbetet (t.ex. saknar slutförda arbeten, Väljer inte svårighetsgrad).
Tar visst ansvar för det egna arbetet (t.ex. behöver handledning för att slutföra arbetet, tar inte initiativ till att höja svårighetsgraden).
Tar alltid ansvar för det egna arbetet (t.ex. slutför alltid arbetet, tar initiativ för att höja svårighetsgraden).
Tar alltid ansvar för arbetet och helheten i slöjdsalen (t.ex. slutför alltid arbetet, arbetar aktivt för att höja svårighetsgraden).
Hantverksskicklighet
Behöver utveckla förmåga att hantera tekniker, verktyg och material.
Klarar att med handledning hantera tekniker, verktyg och material.
Behärskar tekniker, verktyg och material.
Behärskar tekniker, verktyg och material med gott resultat.
Noggrannhet
Har svårighet att genomföra ett arbete.
Varierad kvalitet på arbetet.
Arbetet håller god kvalitet, även vad gäller slutfinish.
Arbetet håller alltid jämn och hög kvalitet, även vad gäller noggrannhet och slutfinish.
Självständighet
Behöver utveckla förmågan att arbeta självständigt efter instruktioner.
Kan arbeta efter enkla instruktioner med handledning.
Arbetar självständigt efter olika former av instruktioner med handledning.
Arbetar helt självständigt efter olika former av instruktioner.
Problemlösning
Behöver utveckla förmågan att kreativt lösa problem som uppstår.
Prövar ibland att kreativt lösa problem som uppstår. Behöver handledning i att lösa problem.
Prövar olika kreativa lösningar på de problem som uppstår med varierat resultat.
Löser kreativt de problem som uppstår med gott resultat
Utvärdering
Behöver utveckla förmågan att se och beskriva de egna arbetsinsatserna och resultatet av slöjdarbetet.
Kan se sambandet mellan de egna arbetsinsatserna och resultatet av slöjdarbetet men har svårigheter att diskutera sambanden.
Kan diskutera samband mellan de egna arbetsinsatserna och resultatet av slöjdarbetet.
Kan urskilja och diskutera sambanden mellan de egna arbetsinsatserna och resultatet av slöjdarbetet.

Förtydligande av ordval:

Initiativ: Du har en egen drivkraft och utnyttjar tiden. Du har lust och vilja att prova på nya saker. Du tänker kreativt och prövar lösningar på problem. Självständighet: Du söker information och arbetsbeskrivningar, kommer med idéer och egna förslag på lösningar, du litar på din egen förmåga. Kreativitet: Du är nyskapande, utvecklar dina idéer, löser problem och prövar nya vägar. Eget ansvar: Du är rädd om ditt eget arbete och håller ordning på ditt och skolans material. Du följer instruktioner och skyddsföreskrifter. Du är uthållig i arbetet och slutför det på ett bra sätt. Du visar hänsyn och samarbetar i slöjdgruppen. Lämpligt material: Du väljer material som passar för ändamålet. Slutfinish: Du färdigmonterar slöjdföremålet. Föremålet ska se så tilltalande ut som möjligt. Kvalitet: Du väljer lämpliga material, tekniker, hållbarhet, färg, form och är noggrann i arbetet.
nivå 1
nivå 2
nivå 3
nivå 4
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: