Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom, Kristendom och Islam

Skapad 2018-11-19 15:42 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 2 Religionskunskap
Vi kommer att arbeta med våra världsreligioner, kristendomen, judendomen och islam. Vi kommer att jämföra och studera likheter och skillnader mellan religionernas högtider samt lära oss religionernas heliga skrifter, symboler och byggnader.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska få kunskap om hur människor med olika tro lever med och uttrycker högtider samt traditioner på olika sätt.

Du kommer att utveckla dina kunskaper om viktiga högtider, heliga symboler, heliga skrifter samt heliga byggnader, samt utveckla din förmåga att se likheter och skillnader mellan de olika religionernas högtider. 

Arbetssätt/metod

Vi kommer att:

 • läsa olika faktatexter om de aktuella religionerna
 • se pedagogiska filmer 
 • jämföra olika högtider, heliga byggnader, heliga skrifter och symboler
 • diskutera och reflektera över likheter och olikheter i de olika religioner

Bedömning

Vi kommer att:

 • ha en skriftlig bedömning i slutet av detta tema. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: