Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Efterkrigstiden och kalla kriget åk 9

Skapad 2018-11-19 15:47 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola F – 9 Historia
Efterkrigstiden kallas ofta perioden efter det andra världskrigets slut fram till våra dagar. En stor del av den perioden dominerades av det så kallade kalla kriget. Det kalla kriget var en period av stora motsättningar och hård maktkonkurrens mellan de två supermakterna USA och Sovjet, där det aldrig bröt ut något riktigt krig.

Innehåll

Syfte och mål

Syftet och målet med att arbeta med det här området är att:

- du ska få grundläggande kunskaper om efterkrigstiden och då specifikt det kalla kriget.

- du ska kunna se och förstå orsaker och konsekvenser inom den här tidsperioden.

- du ska få en ökad förståelse kring hur människor påverkas av den tid och det samhälle de lever i. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya makt förhållanden i världen.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: