Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sopor, återvinning och återanvändning.

Skapad 2018-11-19 18:12 i Uggleskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
Vi lär oss om olika materal, vad vi kan återanvända, återvinna eller hur vi ska sopsortera.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
I det här arbetsområdet ska vi lära oss vad man ska göra med alla sopor. Vad kan man återvinna och återanvända. Vart tar våra sopor vägen? Vi ska försöka ta reda på hur sopor påverkar vår miljö. Kan det som en person kallar sopor vara användbart för någon annan?

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:
Upptäcka skillnader i material  och med hjälp av den kunskapen kunna sortera dina sopor.
Få en insikt i hur människans användning av jordens resurser påverkar vår miljö.

Kunna se möjligheter till att återanvända saker, gammalt blir nytt.

Konkretisering av mål:

 • Du ska lära dig innebörden av orden: återanvända och återvinna.
 • Du ska lära dig hur några av våra sopor kan återanvändas.
 • Du ska få en förståelse för vad våra sopor gör för miljön.

 

Det här ska vi göra:

 • Se olika filmer om material och sortering.
 • Se olika filmer om tex om kompost, glasåtervinning och pappersåtervinning.
 • Se film om vad som sker med sopor som inte sorteras.
 • Berätta muntligt om hur du sopsorterar hemma.
 • Skriva och rita hur ni återvinner och om ni besöker miljöstationer.
 • Ta med saker hemifrån och sortera i skolan.
 • Sortera på skolans miljöstation.
 • Gruppdiskussioner om sopsortering
 • Återanvända papper och andra material för att kunna skapa nya saker.

Bedömning

 • Du ska praktiskt få visa vad du har lärt dig om hur olika material ska sorteras.
 • Du ska få svara på frågor om sortering  och återvinning via Kahoot.
 • Du ska muntligt berätta om vad som kan ske exempelvis med en flaska som hamnar i havet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Pedagogisk Planering NO "Sopor och återvinning"

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ämneskunskaper
Du vet att man kan sortera sopor.
Du vet att man kan sortera sopor utifrån deras material.
Du vet hur man sorterar ett flertal sopor samt att det är bra för vår miljö att sortera sopor.
Hur du använder dina kunskaper i diskussioner och samtal
Du är med på lektionerna
Du visar intresse för våra lektioner
Du visar intresse och är med i diskussioner om ämne, samt kommer med egna funderingar.
Ämneskunskap
Du vet att man kan återvinna en del sopor.
Du vet att man kan återvinna vissa material flera gånger. Dvs produkten ( en läskflaska) kan återanvändas om och om igen.
Du vet att vissa material kan återvinnas som nya produkter, ex kan plast bli kläder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: