Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysisk aktivitet, hälsa och rörelse

Skapad 2018-11-19 19:57 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 6
Ppl. fysisk aktivitetet, hälsa och rörelse Tunaskolans fritidshem F-6. "Fysisk kondition är inte bara en av de viktigaste nycklarna till en frisk kropp, är det grunden för dynamisk och kreativ intellektuell aktivitet."

Innehåll

Mål:

 • Eleverna erbjuds varierande aktiviteter med fokus på fysisk aktivitet & hälsa
 • Eleverna rör sig i olika miljöer med fokus på säkerhet & trafikvett.
 • Eleverna utbildas i vikten av en aktiv livsstil.
 • Eleverna upplever varierande aktiviteter med fokus på årstider & väder.
 • Eleverna erbjuds varierande och planerade rastaktiviteter.
 • Eleverna erbjuds planerade aktiviteter utifrån rekreation & vila.
 • Vi arbetar tematiskt kring hälsa, kost & rörelse.

Tillvägagångssätt:

 • Vi erbjuder rastaktiviteter varje dag. 
 • Vi går Tunarundan 2 gånger/veckan.
 • Vi inför tyst rum på fritids. 
 • Vi går till drama salen en gång/vecka.
 • Vi går till lilla gympasalen en gång/vecka.
 • Vi går till en lekplats en gång/vecka. 
 • Uppmuntrar till lugn ro vid måltiderna. 

Utvärdering/ uppföljning

 • Klassråd/ fritidsråd
 • Dokumentation
 • Pedagogiska samtal

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: