Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse åk 3

Skapad 2018-11-19 20:50 i Gustav Vasa skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Svenska
Du kommer att få läsa olika typer av texter och utöver tyst läsning också få läsa högt för kamrater, dina lärare och hemma som läxa. Du kommer få möjlighet att visa din läsförståelse både muntligt och skriftligt.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Du kommer att få läsa olika typer av texter. 

Hur ska vi arbeta?

Utöver tyst läsning ska du också få läsa högt för kamrater, dina lärare och hemma som läxa

Du kommer få möjlighet att  visa din läsförståelse både muntligt och skriftligt. 

I skolan kommer vi ha textrörliga samtal i grupp/helklass och i den vägledda diskussionsdelen kommer du få möjligheter att göra textkopplingar och inferenser (läsa mellan raderna). 

Du får vidare undervisning om olika läsförståelsestrategier. 

Tillsammans gör vi djupare analyser av texter.

Vad ska du lära dig?

Läsa texter med flyt och där använder du lässtrategier på ett fungerande sätt.

Kommentera och återge delar av innehållet och på så sätt visar du grundläggande läsförståelse.

Att föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: