Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - Listening

Skapad 2018-11-19 21:48 i Långareds skola Alingsås
Grundskola 4 – 6 Engelska
Bedömningsunderlag för elevens receptiva förmåga - delen "Lyssna". Innehållet uppdateras kontinuerligt och kommer att ligga till grund för de skriftliga omdömena i slutet av årskursen.

Innehåll

NEWS MAGAZINE:

Hörförståelse-uppgiften är en delvis omarbetad del från ett tidigare nationellt prov från åk 5. Den mäter alltså kunskaper som eleverna förväntas ha i slutet av åk 5.

Uppgiften har i utprovningar visat sig relativt lätt för elever i årskurs 5 och 6. Drygt hälften av alla elever i utprovningarna hade 18 poäng eller fler. Max antal poäng är 20. Elever med färre än 13 rätt bör få mer stöd i utvecklandet av sitt lyssnande.

Hörförståelsen är uppdelad i en del med "flervalsfrågor" som ger 8 poäng samt en del där eleverna får skriva svar. Denna del ger 12 poäng.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6

Matriser

En
Engelska - Listening

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
News Magazine
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: