Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande Lergökens förskola (Örnen) 2018/2019

Skapad 2018-11-20 08:42 i Lergökens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
På Lergökens förskola har varje barn rätt att uttrycka sin åsikt, ha inflytande och vara medskapande i sin egen vardag. I våra pedagogiska miljöer kan vi stärka barnens delaktighet genom att låta dem vara delaktiga i utformningen av dem. Med hjälp av konkret material utmanas och inspireras barnen att göra egna val. Genom att vara medskapande och närvarande vuxna ger pedagogerna förutsättningar för att barnen ska bli självständiga. För att barnen ska kunna vara delaktiga i den dagliga samvaron krävs det att vi pedagoger lyssnar på det enskilda barnet för att kunna ta del av barnens tankar, behov och egna idéer. När det gäller de yngsta barnens önskan får pedagoger tolka genom barnens agerande och kroppsliga uttryck. Genom samtal med föräldrarna får pedagogerna veta vad barnen tycker om och föräldrarna känner att de blir delaktiga. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där det synliggörs att ett majoritetsbeslut gäller.

Innehåll

1. Välj läroplansmål (längst ner på sidan)

2. Planerade insatser

- En stor del av barngruppen har visat ett stort intresse för pärlor. Vi vill därför med ingångspunkt i pärlplattekonstruering skapa en namnlista där barnen får göra sin röst hörd för att införskaffa ett nytt strykjärn och att strykning av pärlplattor ska bli tillåtet.

- Vi fortsätter att arbeta med aktivitetstavlan där barnen får göra sina val under större delen av dagen.

- För att tydliggöra barnens inflytande ska barnen få rösta med hjälp av legobitar till tillexempel vilka lekplatser vi ska gå på, aktiviteter osv.

 

3. Förväntade effekter

- Barns utökade självständighet,

- tillit till sin egen förmåga och

- stolthet över att deras röster blir hörda och respekterade.  

 

 

4. Metodval

Lyssna på barnens röster, fortsätta observera barnens intressen och synliggöra deras egna val på förskolan.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: